Sofia Romberg

 

www.sofiaromberg.se

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOLIDAY!

Jag är nu aktuell med examensarbetet Holiday tillsammans med Christoffer Karlsson från ljuddesign.

Jag menar att gränser mellan konstformer idag är överflödiga, kombinationen av konst med andra kunskapsområden tillämpas. Även om det ligger i tiden så har jag saknat dynamiska forum för det under mina utbildningar. Med Holiday vill jag närma mig den diskussionen som snart utexaminerad scenograf.

Metoden är prövning/ omprövning i stor skala där flerkanalig video och spridda ljudkällor har blivit några av verktygen med sin förmåga att manipulera tid och rum samt skildra flera saker parallellt.

Att åskådliggöra alltings flyktighet och den ständiga rörelsen av flera pågående verklighter intresserar mig mycket. Dels då det möjliggör en mer aktiv bearbetning under händelseförloppet.

En solresa fungerar som bildmaterial där turist subjektet blir symbol för våra kortlivade förbindelser till platser och människor. Osäkerheten kring vad som är iscensatt och genuint  samt det voyeuristiska perspektivet mellan lokalbefolkning och turist, har här varit en av ingångarna.

Holiday är en ansats mot det för mig oprövade men nödvändiga för att börja hitta arbetsprocesser som möjliggör omformuleringar, spridda infallsvinklar och ett icke hierarkiskt flöde av samarbetsformer och genres.

 

Varmt välkommen!

 

Spelas 27-29 maj i Studio 3 på Stockholms dramatiska högskola:

1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900

Fri entré men begränsat antal platser per tillfälle, för att garanteras plats maila datum och klockslag till: holidaystdh@gmail.com

 

 

 Klicka här för att läsa mitt CV 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag var senast aktuell som scenograf för Teater Relevants produktion om Helen Keller,  en föreställning för alla oavsett syn- och hörselförmåga.

Recension Känslokrig med nerv

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Min praktik gjorde jag på Örebro Länsteater som scenograf tillsammans med flera studenter från skolan. Det Normala Livet av C.Lollike!

Recension Psykotisk scenhappening med magisk svan

Recension Kulturdelen

Recension Svd

 

Foto: Johan Sundén

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

En praktik i mindre skala gjorde jag även som scenografiassistent till Teater InSites sommarproduktion i Malmö Alla dessa hål i livet - Recycled, 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hejdå elever, hallå pengar av Hanna Borglund, barnteaterproduktion på skolan våren 2012. Här snurrade publiken omkring i en scenografi byggd som olika tårtbitar med tunnel och trädgård bl a. Temat för rummet var ständig uppbyggnad och förstörelse varav spindeln som reser sig över allt likt en ranglig byggställning.

Foto: José Figueroa

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grattis av Gunnar Eriksson,  en skolproduktion i mindre omfång. Pjäsen utspelade sig under sista dygnet av en "big brother situation" och  min uppgift var att ta fram scenografi, kostym och ljus. Här placerades publiken två meter ovanför spelplatsen och vi lekte med tanken att skådespelarna spenderat hela sin tid inlåst i denna studio på skolan...

 

Share |
Sofia porträtt kopia_52A6904 (kopia).jpg

Romberg, Sofia

E-post:  sofia.romberg@gmail.com

Utbildning:  Scenografi

Utbildningen pågår:  Avgångsklassen 2013