Joel Nordström

 

Jag är intresserad av dramaturgi inom scenkonst och ser mig själv som dramaturg i ett utvidgat perspektiv. Det innebär att jag intar en dramaturgs synvinkel men att arbetet antar olika gestalter. Jag skriver dramatik, arbetar som dramaturg och utvecklar egna föreställningar, ofta i samarbete med andra scenkonstnärer. 

Jag relaterar till scenkonsten som ett fält och en konstart och tycker därför om att gå mellan olika traditioner och sammanhang. För mig är scenkonsten alltid specifik till sitt sammanhang, varje föreställning har en unik plats och publik, och måste därför utgå och anpassas därefter.

Jag intresserar mig därför dels för institutionens uppdrag och plats i samhället, dels för den konceptuella scenkonsten som en forskningsinstans. Det innebär att jag gärna arbetar som dramaturg på de större institutionerna med utgångspunkten i frågan "vad vi spelar för vem", samtidigt som jag utvecklar egna konceptuellt baserade föreställningar i ett mindre sammanhang, där jag står för både idé och regi. 

 

Utbildning:

Dramatik/dramaturgi, Stockholms Dramatiska Högskola, 180 hp (pågående), 2012-2015

Kandidatexamen i Teater- och Konstvetenskap, Stockholms Universitet/Södertörns Högskola, 180 hp, 2006-2012

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:531085

Att skriva dramatik, Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, två terminer, 2009-2010

Skönlitterär Skrivarverkstad, Jakobsbergs Folkhögskola, två terminer, 2007-2008

 

Arbete:

skymning:gryning, idé och dramaturgi, Stockholms dramatiska högskola, 2015

http://www.stdh.se/for-publik/-scenex15/skymning-gryning

Spår (av Antigone), dramaturg, Göteborgs Stadsteater, 2014-2015

http://www.stadsteatern.goteborg.se/pa-scen/20142015/spar-av-antigone/

Three White Soldiers, dramaturg, Skogen, 2014-2015

http://skogen.pm/archive/2014/block-10-three-white-soldiers/

Ingen kan vara ingenstans, text, Kulturhuset/Stadsteatern Skärholmen, 2014

Purer Air Than Mortals, libretto, Operahögskolan, 2014

Chinese Whispers, text och regi, Antivariant Stockholm, 2011-2012

http://www.youtube.com/watch?v=RrItuFCsjNk

Tre beskrivningar av hat, mod och terror, text och regi, Platform Stockholm, 2010-2011

Från utanförskap till entreprenör, dramaturg, Orionteatern, 2010

Regiassistent åt Stina Oscarson under flera produktioner, Orionteatern, 2009-2010

 

Övrigt:

Deltog i VIMMA Project - Virtual, Intermedial and MIxed Reality Performance in Live Production and Creative Contexts, The Centre for Practice as Research in Theatre, University of Tampere, Helsingfors, 2013

http://www.vimmaproject.com

 

Kontakt:

Tel:  0046-703661171

Mail:   joel.r.nordstrom@gmail.com

 

 

Share |
Nordström_Joel_TD_w.jpg

Nordström, Joel

E-post:  joel.r.nordstrom@gmail.com

Utbildning:  Dramatik/dramaturgi

Utbildningen pågår:  Avgångsklassen 2015