Efterlyses: producenter! 2013-04-10
tv-apparat

Efterlyses: producenter till kursen Tv-drama på StDH

Vi har förlängt ansökningstiden till den fristående kursen på avancerad nivå, Tv-drama.

Ny sista ansökningsdag: 18 april.

Efterlyses: producenter till den fristående kursen på avancerad nivå, Tv-drama.

Tv-drama är en terminslång kurs på halvfart, 15 hp. Kursen startar med en kortare introduktion i koncept och projektutveckling av tv-serier. Studenterna delas därefter in i mindre team som tillsammans och under handledning ska ta fram en projektbeskrivning. Varje team består av en producent, en production designer/scenograf, och två manusförfattare. Nu ser vi gärna att fler producenter söker kursen.
 

 


Stockholms dramatiska högskola - Stockholms konstnärliga högskola
Stockholm Academy of Dramatic Arts - Stockholm University of the Arts

Tel +46 8 49 400 000, www.stdh.se, www.sada.se
StDH på facebook

www.uniarts.se

Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Vill du avsluta din prenumeration? Klicka här
Följ oss på Facebook