Sista ansökningsdag 5 oktober!

Nu är det bara några dagar kvar att söka för dig som är nyfiken på dessa två program på avancerad nivå:

Magisterprogram

Svarta speglar - konstnärlig praktisk självreflektion 60 hp
Riktar sig till dig som har en konstnärlig examen inom t.ex. scen (teater, dans, cirkus, opera) samt film och media. Du söker med en egen konstnärlig problemfrågeställning, som du sedan bearbetar under studietiden med olika speglingstekniker: dels via praktiskt arbete ihop med dina klasskamrater, dels under reflekterande dokumentationsarbete.


Masterprogram


Stockholms dramatiska högskola - Stockholms konstnärliga högskola
Stockholm Academy of Dramatic Arts - Stockholm University of the Arts

Tel +46 8 49 400 000, www.stdh.se, www.sada.se
StDH på facebook

www.uniarts.se

Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Vill du avsluta din prenumeration? Klicka här
Följ oss på Facebook