Påminnelse Digiped 2013-10-11

Digiped - digital medieproduktion för pedagoger 

Fristående kurs på grundnivå, 30 hp

Den här kursen riktar sig till dig som är pedagog och vill arbeta med barn och unga. Du får lära dig enkel teknik kring praktisk ljud-, rörlig bild- och digital medieproduktion med målsättning att kunna ge denna kunskap vidare till barn och unga i den verksamhet du bedriver. Du får även kännedom om metoder som kan inspirera barn till att skriva och skapa egna berättelser.

På kursen kommer du att ha uppgifter som du ska göra med barngrupper. Det är en fördel om din arbetsplats tillhandahåller möjligheter att jobba med barngrupper på arbetstid. Teori och praktik varvas. Tanken med denna kurs är också att på lång sikt se till att rekryteringsbasen för studenter på konstnärliga medieskolor breddas. Den är också en del i att svara upp mot FN:s barnkonvention som understryker allas barns rätt till att bli hörda och att yttra sig.

Målgrupper för kursen är lärare, pedagoger, bibliotekarier och andra som arbetar med eller har intresse för att barns egna berättelser tar digital form. Denna kurs ges på deltid under våren och hösten 2014.

Antal studieplatser: 16

OBS! Sök senast 17 oktober 2013

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om Digiped


Stockholms dramatiska högskola - Stockholms konstnärliga högskola
Stockholm Academy of Dramatic Arts - Stockholm University of the Arts

Tel +46 8 49 400 000, www.stdh.se, www.sada.se
StDH på facebook

www.uniarts.se

Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Vill du avsluta din prenumeration? Klicka här
Följ oss på Facebook