Påminnelse om fristående kurser våren 2014 2013-10-11

Sök en kurs på Stockholms dramatiska högskola

Just nu finns sex stycken fristående kurser att söka. Fem av dem har sista ansökningsdag 17 oktober, en av dem, Mästarklass i berättande, har sista ansökningsdag 15 januari 2014.

Välkommen med din ansökan!

 

Digiped - digital medieproduktion för pedagoger

Fristående kurs på grundnivå, 30 hp

Den här kursen riktar sig till dig som är pedagog och vill arbeta med barn och unga. Du får lära dig enkel teknik kring praktisk ljud-, rörlig bild- och digital medieproduktion med målsättning att kunna ge denna kunskap vidare till barn och unga i den verksamhet du bedriver. Du får även kännedom om metoder som kan inspirera barn till att skriva och skapa egna berättelser.

Sök senast 17 oktober 2013

Läs mer om Digiped


Filmskådespeleri

Fristående kurs på avancerad nivå, 30 hp

För yrkesverksamma skådespelare som vill fördjupa sin kunskap om och erfarenhet av att agera framför en kamera samt hur man berättar med filmmediet. Kursens deltagare kommer gemensamt utgöra ett litet, rörligt och självständigt filmteam som utöver lärarledda filmövningar kommer skapa en bredd av scener och kortfilmer utifrån olika teman, genrer och tekniker.

Sök senast 17 oktober 2013

Läs mer om Filmskådespeleri


Mästarklass i berättande

Fristående kurs på avancerad nivå, 15 hp

Kursen leds av en av Sveriges mest erfarna filmklippare, Michal Leszczylowski och är för dig som vill beskriva och reflektera över klipparens roll som berättare. Du får också tillfälle att relatera det egna arbetet till andras konstnärliga processer och etiska aspekter. Kursen vänder sig till dig som är regissör, klippare eller manusförfattare och som vill träna upp förmågor som t.ex. kritiskt förhållningssätt och förmåga till självkritik, tolkningsförmåga, problemlösning samt förmågan att generera nya idéer.

OBS! Sök senast 15 januari 2014

Läs mer om Mästarklass i berättande


Politisk teater

Fristående kurs på avancerad nivå, 20 hp

Kursen vänder sig till yrkesverksamma konstnärer inom scenkonst som har intresse av att uttrycka sig politiskt. Kursen är både praktisk och teoretisk. Den praktiska delen handlar om att omsätta politiska tankegångar till scenisk form, den teoretiska delen handlar både om att läsa filosofer som inspirerat många konstnärer och en genomgång av den politiska teaterns och performancekonstens historia.

Sök senast 17 oktober 2013

Läs mer om Politisk teater


Rösten till kroppen

Fristående kurs på avancerad nivå, 4,5 hp

En kurs för scenkonstnären som har kroppen som uttrycksmedel och vill få en större kännedom om röstens användningsområde. Kursdagarna består dels av daglig röstträning där deltagarna undersöker möjligheterna som den egna rösten ger, dels kroppsträning med mimteknik, och dels tid för att kombinera fysiska och vokala uttryck.

Sök senast 17 oktober 2013

Läs mer om Rösten till kroppen


Tv på svenskt teckenspråk

Fristående kurs på grundnivå, 15 hp

För yrkesverksamma inom tv-produktion som vill fördjupa sig i den kreativa processen kring tv-produktion för en i huvudsak teckenspråkig publik. Kursens mål är att du efter avslutad kurs ska kunna använda dig av dramaturgi och medvetet bildberättande i tv-produktion för en döv publik och göra en intervju för tv-mediet mot en döv publik.

Sök senast 17 oktober 2013

Läs mer om Tv på svenskt teckenspråk


Stockholms dramatiska högskola - Stockholms konstnärliga högskola
Stockholm Academy of Dramatic Arts - Stockholm University of the Arts

Tel +46 8 49 400 000, www.stdh.se, www.sada.se
StDH på facebook

www.uniarts.se

Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Vill du avsluta din prenumeration? Klicka här
Följ oss på Facebook