Nyhetsbrev 2015-07-03

Nyhetsbrev 4, 2015

Tio fristående kurser sökbara nu

Nu kan du söka till någon av höstens kurser inom film och media, scenkonst eller skådespeleri. Sista ansökningsdag 23 augusti.

Baskurs i mimskådespeleri, tillfälle 2
Fristående kurs på grundnivå, 7,5 hp

Adaption
Fristående kurs, grundnivå ej nybörjare, 7,5 hp

Mästarklass i berättande ht15
Fristående kurs, avancerad nivå, 7,5 hp

Karaktärsutvecklingsprocesser
Fristående kurs, grundnivå ej nybörjare, 7,5 hp

Folkets ateljé - trianguleringar och speglingar
Fristående kurs, grundnivå, 7,5 hp

Klipprocesser
Fristående kurs, grundnivå, 7,5 hp

Interacting StDH - deltagandekultur
Fristående kurs, grundnivå, 7,5 hp

Plats söker manus
Fristående kurs, grundnivå, 7,5 hp

Improvisation
Fristående kurs, grundnivå, 7,5 hp

Att gestalta med röst och rörelse
Fristående kurs, grundnivå, 7,5 hp


Lediga tjänster att söka

Just nu söker vi sammanlagt åtta tjänster: sju inom film och media samt en tjänst inom scenkonst.

Mer om samtliga lediga tjänster inom Stockholms konstnärliga högskola: 

Lediga jobb


Stockholms dramatiska högskola - Stockholms konstnärliga högskola
Stockholm Academy of Dramatic Arts - Stockholm University of the Arts

Tel +46 8 49 400 000, www.stdh.se, www.sada.se
StDH på facebook

www.uniarts.se

Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Vill du avsluta din prenumeration? Klicka här
Följ oss på Facebook