Två doktorander i scenkonst

Två doktorander i scenkonst

Stockholms dramatiska högskola (StDH) utlyser två doktorandanställningar i scenkonst. 

  • den ena med allmän inriktning mot scenkonst
  • den andra med specifik inriktning mot teater

Sista ansökningsdag är 27 mars 2013.

Tillträde tidigast 1 juli 2013.

Anställningarna omfattar fyra års forskarutbildning på heltid och är placerade vid enheten för utbildning och forskning.

Doktorandutbildningen i scenkonst anknyter till både det konstnärliga skapandet och de konstnärliga lärprocesserna. Att doktorera innebär att utveckla ett konstnärligt forskningsprojekt av hög kvalitet som bidrar till ny kunskapsutveckling och fördjupar och/eller utmanar existerande praktik. Forskningsarbetet ska presenteras och dokumenteras i lämplig form. En del av arbetet är att kritiskt och självständigt reflektera över forskningsprocessen.

Tyngdpunkten för studierna ligger i den konstnärliga praktiken och utgångspunkten är en tydligt formulerad forskningsfråga. I ansökan ska den sökande formulera en forskningsfråga/problemformulering, en beskrivning av forskningsprojektet samt forskningsplan i form av en planerad uppläggning av arbetet över fyra år. Omfattning: max fem A4-sidor.

StDH driver en tvärvetenskaplig mångdisciplinär verksamhet grundad i konstnärlig praxis. StDH erbjuder en bred forskarmiljö med tillgång till kvalificerad handledning och verkstäder för konstnärliga experiment och samtal. Under 2014 etableras också den nya plattformen för konstnärlig forskning i Stockholm genom samgåendet av Operahögskolan, Dans och Cirkushögskolan och Stockholms dramatiska högskola vilket kommer att medföra nya resurser och internationella nätverk för forskningen.

Läs mer om tjänsterna och ansök här


Stockholms dramatiska högskola - Stockholms konstnärliga högskola
Stockholm Academy of Dramatic Arts - Stockholm University of the Arts

Tel +46 8 49 400 000, www.stdh.se, www.sada.se
StDH på facebook

www.uniarts.se

Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Vill du avsluta din prenumeration? Klicka här
Följ oss på Facebook