Inbjudan till KU-seminarium 2013-04-03

Inbjudan till KU-seminarium på StDH

Måndag 15 april klockan 15.00–17.00 inklusive paus med förfriskningar, Valhallavägen 189, lokal meddelas senare.

Vad är ett lab?

Hur ska högskolan kunna förena grundutbildning med forskning? Behövs det ett mer fritt flöde mellan studenter och forskare? Skulle kanske schemat luckras upp och studenterna ha mera tid för egna undersökningar? Mera egen tid? Skulle ett laboratorium kunna vara ett sätt att skapa en plattform för att förena forskning och undervisning?

Men vad är ett laboratorium? Är det en metod att arbeta eller är det en hög datorer i ett rum? Skulle ett bibliotek kunna kombineras med ett laboratorium? Behövs det bibliotek när människor idag kan googla efter allt i sin mobiltelefon?

Den 15 april blir det KU-seminarium om dessa frågor. Inför seminariet har 12 praktiker; konstnärer, lärare, prefekter och professorer skrivit varsin text, som kommer att finnas för nedladdning innan seminariet.

Seminarieledare:
Nils Claesson, doktorand
Mirko Lempert, anställd för att arbeta med uppdraget Utveckling av forskningsområden och forskningsfrågor inom film under perioden 2013-03-04 – 2013-06-04.

Föranmälan senast torsdag 11 april

Anmäl dig till helena.falck@stdh.se
Frågor besvaras av Helena Falck, se e-post ovan, eller telefon: 08-12 05 31 51

Varmt välkomna!
/Enheten för utbildning och forskning


Stockholms dramatiska högskola - Stockholms konstnärliga högskola
Stockholm Academy of Dramatic Arts - Stockholm University of the Arts

Tel +46 8 49 400 000, www.stdh.se, www.sada.se
StDH på facebook

www.uniarts.se

Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Vill du avsluta din prenumeration? Klicka här
Följ oss på Facebook