Doktorand i skuggan av en nyckfull vulkan - ett samtal om konstnärlig forskning och erfarenheter av att vara doktorand 4 november 2013
Omslaget till ArtMonitor nr 10/2013

Inbjudan till KU-seminarium

Tid: Måndag 4 november kl. 15.00-16.00

Lokal: 33:an i T-huset, Valhallavägen 193.

 

Doktorand i skuggan av en nyckfull vulkan - ett samtal om konstnärlig forskning och erfarenheter av att vara doktorand

Rostockseminariet utgår från en grupp doktorander vid konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet som i april 2010 besökte professor Mika Hannula i Berlin. Under besöket aktiverades den isländska vulkanen Eyjafjallajökull som sköt upp mikroskopiska glaspartiklar till troposfärens övre regioner. Allt flyg över Europa ställdes in och doktoranderna bokade istället plats på en färja mellan Rostock och Trelleborg. För att fördriva tiden improviserades ett seminarium om konstnärlig forskning.

Frågorna som ställdes var: Hur kom det sig att du sökte en doktorandtjänst? Vad trodde du att forskningen skulle innebära? Blev det som du trodde? Vad blev/blir resultatet?

Ett par år senare fick deltagarna i uppdrag att skriva varsin essä med utgångspunkt i dessa frågor. Essäerna har sedan diskuterats tillsammans med särskilt inbjudna gäster och därefter samlats och publicerats i tidskriftens ArtMonitors sista nummer (nr 10/2013).

Stockholms dramatiska högskola inbjuder här till ett samtal – med utgångspunkt i Rostockseminariet – om konstnärlig forskning och om erfarenheter av att vara doktorand.

Medverkar gör följande personer:

Göran du Rées, professor och ämnesansvarig för FILM, Akademin Valand, Göteborgs univesitet
Andreas Gedin, konstnär                                                        
Magnus Bärtås, konstnär, filmare och professor vid Konstfack
Kim Hedås, musiker och kompositör                                                                           

Alla som deltar i seminariet bör ha tagit del av Rostockseminariet – ArtMonitor nr 10/2013. Tidskriften skickas i pdf-format till alla anmälda. Seminariet hålls på svenska.

Föranmälan senast onsdag 30 oktober       

Anmäl dig till elisabet.moller@stdh.se eller 08-120 531 59
 

Varmt välkomna!                                       

Enheten för utbildning och forskning

 

 

 


Stockholms dramatiska högskola - Stockholms konstnärliga högskola
Stockholm Academy of Dramatic Arts - Stockholm University of the Arts

Tel +46 8 49 400 000, www.stdh.se, www.sada.se
StDH på facebook

www.uniarts.se

Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Vill du avsluta din prenumeration? Klicka här
Följ oss på Facebook