Kandidatansökningar StDH

Sök våra utbildningar senast 11 januari 2016

Nu kan du söka till någon av våra kandidatutbildningar...

...eller kanske tipsa någon du känner att söka.

 

Här ser du vilka av våra kandidatutbildningar, med start höstterminen 2016, som är sökbara till och med den 11 januari 2016.

De utbildningar du kan söka är:


Stockholms dramatiska högskola - Stockholms konstnärliga högskola
Stockholm Academy of Dramatic Arts - Stockholm University of the Arts

Tel +46 8 49 400 000, www.stdh.se, www.sada.se
StDH på facebook

www.uniarts.se

Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Vill du avsluta din prenumeration? Klicka här
Följ oss på Facebook