Vanliga frågor och svar om inträdesproven

Här hittar du vanliga frågor och svar om inträdesproven till skådespeleriutbildningen. I högerspalten hittar du även en länk till fler vanliga frågor och svar som inte bara berör denna utbildning.

MÅSTE MAN HA GÅTT GYMNASIET FÖR ATT SÖKA?
Ja, för att studera vid högskola eller universitet måste man ha minst grundläggande behörighet. Den som inte uppfyller kravet på grundläggande behörighet kan ansöka om validering av reell kompetens eller dispens/undantag från behörighetskravet. Det gör du i den digitala ansökan.

SKA JAG SKICKA MED/VISA UPP MITT GYMNASIEBETYG?
Ja, ditt gymnasiebetyg ska laddas upp som en fil i din digitala ansökan.

MINA KOPIOR SKA VARA "VIDIMERADE". VAD BETYDER DET?
Att minst en person bekräftar att de kopior av handlingar du skickar in är korrekta. En person som sett både originalhandlingen och kopian bevittnar med sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer (direkt på kopian) att kopian överensstämmer med originalhandlingen.

HUR SKA JAG SKRIVA OM EN DRÖMROLL SOM JAG SKULLE VILJA SPELA NÅGON GÅNG I FRAMTIDEN?
Hur du väljer att skriva om det är helt upp till dig. Vi lämnar ingen mer information om uppgiften.

JAG HAR VALT TVÅ ROLLER FRÅN PJÄSERNA FRÅN HEMSIDAN MEN NU HAR JAG ÄNDRAT MIG. FÅR JAG DET?
Ja, när du kommer hit till prov 1 får du fylla i dina personuppgifter, vilka roller du valt och bifoga den passbild du ska ha med dig på en blankett. Där kan du ändra de roller du valt MEN observera att pjäserna Tre systrar och Drottning K kommer att tas bort från hemsidan efter sista ansökningsdagen. Vi kommer inte ha någon möjlighet att hjälpa dig med texterna efteråt.

MÅSTE MAN HA MED SIG EN PASSBILD? KAN JAG TA DEN PÅ HÖGSKOLAN?
Ja, du måste ha med dig en passbild. Nej, det finns ingen fotoautomat på StDH.

JAG HAR INGEN GILTIG LEGITIMATION. MÅSTE JAG HA DET?
Ja, till första provet måste du ha med dig en giltig legitimation. Giltigt pass går bra.

NÄR FÅR MAN VETA VILKEN DAG MAN SKA KOMMA?
Kallelse till första provet skickas ut under vecka 6.

FÅR MAN BARA VÄLJA MONOLOGER SOM SIN EGENVALDA TEXT?
Vi erbjuder inga motläsare men om du vill sätta ihop en text av flera karaktärer och spela dem själv är det ok.

JAG KAN INTE KOMMA DEN DAGEN JAG HAR VALT.
Den valda dagen kan bara ändras i undantagsfall. Vid sjukdom kräver vi läkarintyg och vid arbete eller studier som den sökande inte kan få ledigt ifrån kräver vi intyg från arbetsgivare/studieanordnare. Vi kan, trots detta, inte garantera att du kan erbjudas ett nytt provtillfälle.

MÅSTE MAN VERKLIGEN LÄRA SIG TRE SCENER TILL FÖRSTA PROVET? MAN KANSKE BARA FÅR VISA EN AV DEM FÖR ANTAGNINGSGRUPPEN.
Ja, du får börja med att välja vilken scen du vill framföra men om antagningsgruppen vill se dig framföra ytterligare scen/scener bestämmer de vilka de vill se.

KAN MAN STRYKA OCH ÄNDRA I TEXTERNA FRÅN PJÄSER SOM NI HAR LAGT UT PÅ HEMSIDAN?
Ja, det kan du göra. Scenerna ska vara max 2 minuter långa så du kan förkorta eller sätta ihop en text av den valda rollens repliker. Men du får inte lägga till något eget utan du ska använda endast författarens ord.

JAG VILL ANVÄNDA EN SCEN UR EN FILM SOM MIN SJÄLVVALDA TEXT. ÄR DET OK?
Ja, det går bra.

JAG VILL GÖRA MIN SJÄLVVALDA SCEN PÅ ENGELSKA. FÅR JAG DET?
Ja, men bara om ditt modersmål är engelska. Att du har pluggat i t ex USA eller känner dig bekväm med ett annat språk än svenska gör det inte till ditt modersmål - även om du talar det flytande. Utbildningen sker på svenska med svenska texter.

JAG HAR INGEN DATOR OCH KAN INTE ANSÖKA VIA NÄTET. FINNS DET EN ANSÖKNINGSBLANKETT JAG KAN FYLLA I OCH SKICKA IN?
Nej, ansökan sker enbart via det digitala ansökningssystemet.

JAG MISSADE SISTA ANSÖKNINGSDATUM. KAN JAG ANSÖKA NU?
Nej, vi håller mycket strängt på att ansökningarna måste ha kommit till högskolan det sista ansökningsdatumet.

KAN NI TIPSA MIG OM BILLIGA STÄLLEN ATT BO I STOCKHOLM UNDER PROVEN?
Billiga vandrarhem hittar du på www.vandrarhemstockholm.se
Billiga hotell och rum hittar du t ex på www.hotels.se, www.bokahotell.se eller www.hotell.info.

Share |

Kontakt

Har du fortfarande frågor? Kontakta utbildningsinformationen via mejl utbildningsinfo.stdh@uniarts.se, eller via telefon 08-49 400 000 (måndag-fredag klockan 10.00-11.00).