Utlysning av plats på tredje året av kandidatprogrammet med inriktning skådespeleri.

Denna utlysning avser platser vid tredje året av kandidatprogrammet Regi och skådespeleri för scen film och media, inriktning skådespeleri ht 2016.

Urval sker genom inlämnande ett personligt brev där den sökande anger varför hen vill studera skådespeleri på kandidatutbildningens tredje år. Den sökande kommer också kallas till ett praktiskt prov samt en intervju med antagningsgruppen.

Det praktiska provet består i att den sökande framför en egenvald scen eller scenisk händelse. Provet ska framföras på svenska och får vara max fem minuter långt. Den rekvisita som behövs måste den sökande tillhandahålla själv. Enklare möbler kan finnas om den sökande så önskar. I samband med provet kommer också intervjun att äga rum.

Behörighet

För att söka krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Till denna kurs krävs även särskild behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Dispens: Om du saknar formell behörighet kan högskolan ge dig dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben.

Särskild behörighet: 120 hp (2 år) tidigare utbildning vid kandidatprogrammet Regi och skådespeleri för scen film och media, inriktning skådespeleri eller motsvarande.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.
Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:- Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg måste du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret.
    -Ladda upp ditt intyg som styrker särskild behörighet. Har du inte detta måste du ansöka om reell kompetens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret.
    -Uppge titel, författare och roll du valt att förbereda till ditt scenprov. Skriv också om du behöver tillgång till någon möbel under provet..
    - Skriv ett personligt brev där du beskriver dig själv och varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret (max 4000 tecken)

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten: post@mynetwork.se.

Tekniska problem med din ansökan?

Kontakta den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se).

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte. De som går vidare kallas till en intervju.

Om avgifter

Om du är medborgare i ett land utanför EU, EES och Schweiz ska du betala anmälningsavgift (900 SEK) och studieavgift (425 200 SEK).

Läs mer om avgifter
 

Share |

Utlysning av plats på tredje året av kandidatprogrammet med inriktning skådespeleri.

Kandidatprogram, senare del, 60 hp
Ht 2016-vt 2017, 2 terminers heltidsstudier

Startar: Ht 2016

Ansökan: Sista ansökningsdag är 31 mars 2016

Knapp med texten Sök här