Skådespeleri, ansökan 2016

Till utbildningen i Skådespeleri på Stockholms dramatiska högskola söker du med praktiska prov, men först skickar du in din ansökan till vårt webbaserade ansökningssystem. Antagningsprocessen kan variera från år till år. Här kan du läsa hur antagningen går till 2016.

Skådespelarna ska skildra vårt samhälle, så vi önskar sökande med olika bakgrund och erfarenhet.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen.

Sök i tid! Sista ansökningsdag är 11 januari 2016.

Vänta inte till sista dagen bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Läs först all information här på hemsidan innan du fyller i och skickar in din ansökan!

När du har klickat på den rosa sökknappen ska du gå igenom 3 steg:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

  - Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens eller dispens/undantag. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Du behöver också bifoga undertecknade intyg som styrker de meriter du åberopar som stöd för din ansökan. Använd helst PDF.

  - Ange vilken roll från pjäsen Tre systrar du väljer och förbereder till prov 1. Skriv direkt i ansökningsformuläret.

  - Ange vilken roll från pjäsen Drottning K du väljer och förbereder till prov 1. Skriv direkt i ansökningsformuläret.

  - Skriv in namnet på titel, författare och roll till det scenprov du valt själv att förbereda till prov 1. Skriv direkt i ansökningsformuläret.

  - Skriv om en befintlig eller påhittad drömroll som du skulle vilja spela någon gång i framtiden. Skriv om varför du valt just den rollen. Hur du väljer att skriva om det är helt upp till dig. Inga ytterligare upplysningar kommer att lämnas om uppgiften. Minst antal tecken 2000, max antal tecken 4000 (inkl. mellanslag). Skriv direkt i ansökningsformuläret.

  Tips: Tycker du att det är lättare att skriva din text i ett ordbehandlingsprogram, t.ex. Word, kan du skriva texten där, kopiera den och sedan klistra in den i ansökningsformuläret. Observera då att formateringar, som t.ex. fetad text, går förlorade.

  - Välj dag för prov 1 genom att kryssa i en ruta.

För att din ansökan ska vara komplett ska du ha fyllt i alla uppgifter i det webbaserade ansökningsformuläret.

All kommunikation mellan sökande och Stockholms dramatiska högskola går via det webbaserade ansökningssystemet.

Obs! Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
E-post: post@mynetwork.se.

Den sökande har själv ansvar för att kontrollera informationen från ansökningssystemet.

Tekniska problem med din ansökan?

Mejla den tekniska supporten för ansökningssystemet post@mynetwork.se eller ring dem på helgfria vardagar mellan kl 08:30-12:00 och 13:00-16:30 på tel nr 0520-580050.

Så här går proven till

Antagningen till inriktningen skådespeleri består i år av tre provomgångar som bedöms av en antagningsgrupp bestående av lärare från högskolan och yrkesverksamma skådespelare. Du söker till skådespelarutbildningen med praktiska prov.

 • I prov 1 fokuserar antagningsgruppen på hur du ensam arbetar på scenen, vilka gestaltningsval du gjort utifrån de scener du valt och hur du använder din kropp och röst i gestaltningen.
 • I prov 2 tillkommer att agera tillsammans med andra och improvisation.
 • I prov 3 tillkommer för antagningsgruppen att se på hur du arbetar i grupp och tar instruktioner samt dina förutsättningar för röst- och rörelseundervisning.

När äger proven rum?

Under 2016 äger proven rum följande datum:

Prov 1: 17/3 – 8/4                             Sökande deltar en av dagarna. Provet pågår mellan 8.00–18.00. Reservera hela dagen.
Prov 2: 26/4 – 29/4                           Sökande deltar en av dagarna.
Prov 3: 9/5 – 13/5                             Sökande deltar alla dagar.

Prov 1

Pågår 17/3 – 8/4

Alla som skickar in en komplett ansökan i tid blir kallade till prov 1 och då ska du ta med dig:

 • Ett enkelt foto av dig själv i passformat. Det finns ingen automat på skolan.
 • Ditt provnummer. Provnumret hittar du högst upp i det högra hörnet på din ansökan. Där står det ID och ett nummer. Detta nummer är ditt provnummer.
 • Giltig legitimation
 • En kopia av texten du själv valt

Saknas något av detta kan du inte göra ditt scenprov.

OBS! Vi är mycket restriktiva med att ändra provdag. I undantagsfall kan vi ändra detta om du skulle bli sjuk och kan visa läkarintyg alternativt att du arbetar eller studerar den aktuella provdagen. I de fallen kräver vi intyg från arbetsgivare eller skola. Vi kan, trots detta, inte garantera att du kan erbjudas att nytt provtillfälle.

Antagningsproven börjar varje dag kl. 8.00 med ett upprop då du måste befinna dig på skolan. Du ska vara beredd att stanna fram till kl. 18.00 då vi inte kan ge exakta tider när just ditt prov äger rum. Eventuella ändringar och närmare upplysningar om provens utformning meddelas i separat kallelse. Ytterligare information läggs upp på vår hemsida.

Förbered tre scener

Till prov 1 ska du förbereda alla tre scenprov:

 • Ett som du väljer själv
 • Ett från pjäsen Tre Systrar av Anton Tjechov
 • Ett från pjäsen Drottning K av Laura Ruohonen

Scenprovet du väljer själv

Scenprovet du väljer själv att framföra kan vara ur en pjäs, en bok, en berättelse eller en film. Du kan inte söka med en text som du har skrivit själv. Scenen får ta max 2 minuter. Skriv in i ansökningsformuläret namnet på titel, författare och roll.

Scenprovet ur Tre systrar

Läs Tre systrar av Anton Tjechov, välj och förbered en scen med någon av rollerna som du är särskilt intresserad av. Scenen får ta max 2 minuter. Skriv in i ansökningsformuläret vilken roll du väljer att spela.

Du kan välja en längre, sammanhängande text (monolog) alternativt att du sätter ihop en text av den valda rollens repliker.

Scenprovet ur Drottning K

Läs Drottning K av Laura Ruohonen, välj och förbered en scen med någon av rollerna som du är särskilt intresserad av.

Scenen får ta max 2 minuter. Skriv in i ansökningsformuläret vilken roll du väljer att spela.

Du kan välja en längre, sammanhängande text (monolog) alternativt att du sätter ihop en text av den valda rollens repliker.

OBS! Pjäserna Tre systrar och Drottning K kommer att finnas tillgängliga på StDH:s hemsida under ansökningsperioden från den 2 november 2015 till och med den 11 januari 2016. Efter den sista ansökningsdagen tas pjäserna bort från hemsidan. Vi kommer inte heller ha någon möjlighet att hjälpa dig med texterna efteråt. Så välj och förbered dig i tid! 

Det här händer under prov 1:

 1. Du blir kallad till en provdag kl.8.00.
 2. Sökanden delas i mindre grupper. Du får en tidsram för när scenprovet äger rum.
 3. Du väljer själv vilken av de tre scenerna du har förberett som du vill spela inför antagningsgruppen. Du framför scenprovet ensam. Scenen får ta max 2 minuter.
 4. Efter att en grupp på ca 10 sökande har visat var sin scen tar antagningsgruppen en kort paus och meddelar sedan om någon/några av de sökande ska visa ytterligare scener. Sökande som ska visa ytterligare scen/scener gör det senare under dagen. Obs! Om du får visa en eller flera scener för antagningsgruppen är inte avgörande för dina möjligheter att gå vidare till andra provet.

Viktigt att tänka på och veta om provet

Du kan välja texter utan att bry dig om vilket kön rollen ursprungligen är skriven för. Du får själv välja om du vill använda hen eller byta ut han mot hon eller vice versa.

Det är viktigt att du funderar och fantiserar kring innehållet i de texter du valt: Vem är rollkaraktären? Vad vill rollkaraktären? Varför är rollkaraktären där och varför säger rollkaraktären det som den säger? Antagningsgruppen är intresserad av hur just du väljer att tolka och gestalta.

Du ska kunna scenerna väl och du kan inte spela med manus i handen. Vi erbjuder ingen motläsning under proven.

Ytterligare scener som vissa av de sökande visar för antagningsgruppen senare under dagen ingår i prov 1. Först när hela första provomgången är avslutad den 9 april bestämmer antagningsgruppen vilka som går vidare till prov 2.

Antagningsgruppen ger ingen motivering för sitt beslut efter prov 1 och prov 2. Först efter prov 3, sista provet, har den sökande möjligheten till ett samtal med någon medlem från antagningsgruppen.

Språk

Du som har svenska som modersmål ska framföra alla texter på svenska. Om du har ett annat modersmål än svenska får du gärna framföra den självvalda texten på ditt modersmål.

Kläder och rekvisita

Vi föredrar enkla lösningar. Därför kommer det inte att finnas någon rekvisita eller möbler till förfogande.

Ordna inte med scenkläder, smink eller rekvisita till provet. Klä dig gärna i något enkelt och neutralt, inte i något som stjäl uppmärksamhet från det antagningsgruppen ska se och höra dig göra. Om du absolut behöver någon enklare handrekvisita får du ta med den själv. Men tänk på att det viktiga är din gestaltning av rollen, inte det som finns runt omkring.

Obs! Det är inte tillåtet att ta med någon form av vapen eller något som ser ut som ett vapen.

Vad händer sen?

Senast under vecka 6 får du kallelse till prov 1 genom ett meddelande i ansökningssystemet.

När hela första provomgången är avslutad bestämmer antagningsgruppen vilka som går vidare till prov 2. Alla som har deltagit i prov 1 får besked i vecka 15, genom ett meddelande i ansökningssystemet, om de har gått vidare eller ej.

Prov 2

Pågår 26/4 – 29/4

Om du går vidare till prov 2 får du en kallelse till en bestämd dag mellan den 26/4 – 29/4. Du kan inte själv välja provdag. I kallelsen får du ytterligare information om hur du ska förbereda dig och hur provet går till.

Prov 3

Pågår 9/5 – 13/5

Om du går vidare till prov 3 kallas du till fem dagars arbete på skolan den 9/5 – 13/5 med institutionens lärare. Då måste du kunna delta alla dagar och vara beredd även på kvällsarbete. I kallelsen till prov 3 finns information om hur provet går till.

Share |

Har du frågor?

Skriv till utbildningsinformationen

Eller ring: 08-49 400 000

Telefontid: måndag- fredag klockan 10.00-11.00


Information in English

At the moment all education at Stockholm Academy of Dramatic Arts (SADA) is mediated in Swedish.