Skådespeleri

Här beskriver vi utbildningen för dig som vill utbilda dig till skådespelare. Skådespelaryrket handlar om att leva sig in i hur andra människor tänker, känner och handlar under specifika omständigheter och sedan medvetet kunna gestalta det i rollfigurer. Det är en intellektuell process såväl som fysisk och emotionell. Gestaltningen bygger på ett möte mellan skådespelaren och uppgiften, men också på mötet med de andra medverkande. Skådespelare arbetar med teaterföreställningar och filmer samt tv- och radioproduktioner. De kan också läsa in talböcker och dubba tecknad film.

Antal studieplatser: ca 12

Att arbeta som skådespelare

Skådespelarkonst handlar om att leva sig in i hur andra människor tänker, känner och handlar under specifika omständigheter och sedan medvetet kunna gestalta skeenden, tankar och känslor med sin röst och sin kropp. Det är en intellektuell process såväl som fysisk och emotionell. Gestaltningen bygger på ett möte mellan skådespelaren och uppgiften, men också på mötet med de andra medverkande, och inte minst publiken.

Här beskriver vi utbildningen i Skådespeleri för dig som vill utbilda dig till skådespelare. Målet är att utbilda framtidens självständiga och konstnärligt medvetna skådespelare för professionell verksamhet inom teater, film, tv, radio med mera.

Utbildningen

Skådespeleri bygger på ett självständigt konstnärligt skapande i en kollektiv process som involverar flera olika yrken. Efter utbildningen har studenten erövrat en fördjupad kunskap om sina uttrycksmedel för att kunna göra medvetna val och har kännedom om de övriga yrkesfunktionerna inom scen, film, radio och tv, i synnerhet regissörerna som utbildas inom samma program.

Under utbildningen utvecklar studenten sin konstnärliga förmåga genom att undersöka olika uttryck och pröva olika typer av gestaltning. Att kunna samarbeta och skapa tillsammans med andra är ett viktigt lärandemål och det mesta av undervisningen sker därför i helklass.

Under utbildningen har varje termin sitt fokus;

Termin 1: Intryck: mötet med kroppen. Första året ägnas till största delen åt hantverk och teknik. Att lära sig använda sin kropp och sin röst.

Termin 2: Uttryck: mötet med texten. Träningen av rösten och andningen fördjupas och studenterna gör ett längre textarbete och har en första filmkurs.

Termin 3: Genrer och fördjupning. Studenterna arbetar i olika genrer och har även valbara kurser för att bredda och fördjupa sina kunskaper.

Termin 4: Publiken: omvärld, samtid. Genom att arbeta med de stora uttrycken och arbeta med clownteknik undersöker studenterna mötet med publiken. De gör även ett större arbete mot den unga publiken.

Termin 5: Mitt konstnärskap. Att vara skådespelare är ett aktivt val. Skådespelaren arbetar hela tiden med sig själv och lånar ut sin kropp och röst till sina gestaltningar. Här ges studenterna tillfälle att utveckla det egna uttrycket bland annat genom att arbeta fram föreställningar, både individuellt och i grupp.

Termin 6: Produktion. Studenterna arbetar tillsammans i en fullskalig scenkonstproduktion.

Ur innehållet

Här är några exempel ur innehållet:

  • grundläggande skådespelarövningar, formbunden text, clownteknik, film- och radioskådespeleri
  • dans, fysisk gestaltning, rytmik, mimteknik, yoga
  • röst, språklig gestaltning, sånggestaltning
  • reflektion över praktisk kunskap och teatervetenskap
  • produktionsövningar, både individuellt och i grupp

Behörighet

Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.
Läs mer här: Så här söker du

Värdefulla förkunskaper

Om du vill bli skådespelare är det bra om du har ett levande intresse för kultur och samhällsfrågor och en önskan att berätta och gestalta.

Det finns inga obligatoriska förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet för studier på grundnivå. Om du inte uppfyller detta krav kan du ansöka om dispens. De flesta av våra studenter har spelat amatörteater eller gått någon form av förberedande teaterutbildning som estetiskt gymnasieprogram, på studieförbund eller folkhögskola innan de börjar hos oss, men det är inget krav.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Skådespeleri är 1 275 600 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för detta program. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till programmet.

Share |

Skådespeleri

Kandidatutbildning, 180 hp
6 terminers heltidsstudier

Startar: Ht 2016

Ansökan: Sista ansökningsdag var 11 januari 2016

Mer om utbildningen

Skådespeleri är en treårig kandidatutbildning som ingår i programmet Regi och skådespeleri för scen, film och media. Läs mer om hur utbildningarna är uppbyggda.


EnAntologiOmLararnasPedagogiskaOchKonstnarligaArbete

Ämnesbeskrivningar

Den här skriften beskriver ämnena på institutionen för skådespeleri, men den handlar också om lärarna som arbetar här. Vi har valt att skriva om ämnena såsom vi undervisar dem, samtidigt skriver vi om vår syn på konst, pedagogik och kunskapsmål.

pdfIcon En antologi om lärarnas pedagogiska och konstnärliga arbete

Du kan också beställa antalogin i vår webbshop Butiken.


Om våra lärare

Inriktningsbilaga

Funktionsvariationer

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring 08-494 00 000 eller mejla utbildningsinfo.stdh@uniarts.se.