Scenografi

En scenograf har det övergripande ansvaret för en teaterföreställnings visuella utformning, det vill säga bestämmer hur den ska se ut. Under utbildningen får du träna din konstnärliga gestaltningsförmåga genom skiss- och modellarbete och i samarbete med andra i teaterns konstnärliga team undersöka scenrummets olika uttryck. Du får kunskap i teknisk ritning och möjlighet till bredare kunskaper i konst- och teaterhistoria, ljus-, ljud-, kostym- och skådespelararbete genom kortare kurser och i samarbeten med övriga kandidatinriktingar på StDH.

Antal studieplatser: ca 4

Att arbeta som scenograf

En teaterscenograf formger scenrum för scenkonstproduktioner. Hen måste ha en egen konstnärlig drivkraft och fungera självständigt i samarbetet med regissör och andra yrkesfunktioner. Scenografen har en stor kontaktyta med övriga verksamma på teatern och har en arbetsledande funktion i ateljéer och på verkstäder. Som scenograf är du en viktig del av det konstnärliga team som skapar föreställningen.

För att skapa lösningar till ett sceniskt konstverk behöver en scenograf ett stort kunnande kring regissörens, skådespelarens, kostym-, ljus- och ljuddesignerns arbete och djupa insikter i dramaturgi och textanalys. En scenograf behöver även en bred kunskap i kultur- och stilhistoria, ljus-, bild- och filmprojektion.

Utbildningen

Det här är den enda utbildningen på högskolenivå i Sverige som utbildar scenografer för scenkonst. StDH är också den högskola i Sverige, som utbildar ett brett spektrum av scenkonstnärer på högskolenivå där även skådespelare finns med. När man har genomgått scenografiutbildningen är man väl rustad för att börja sin yrkesbana som scenograf inom teater, dans, cirkus, performance och musikdramatik.

Yrket i sig är både teoretiskt och praktiskt. I StDH:s stora övningsproduktioner blandas därför teori och praktik på ett naturligt sätt. Produktionerna kompletteras med teoretiska kurser, yrkesspecifika kurser och praktik.

I de stora övningsproduktionerna samarbetar alla kandidatinriktningar inom scenkonst med varandra. Därutöver samarbetar studenter ofta i mindre övningar med regissörer, kostymdesigners, maskörer och ljus- och ljuddesigners.

Ur innehållet

Fokus ligger på följande områden:

 • Modellprojekt - Du tränar din konstnärliga gestaltningsförmåga genom analys av en dramatisk text, skissarbete, modellarbete och teknisk ritning.
 • Teamövningar - Studenter från olika utbildningar samverkar i ett konstnärligt team, ofta i fullskaliga projekt.
 • Konstnärliga uttryck - Du tränar den konstnärliga gestaltningsförmågan i friare, ej scenkonstrelaterade, övningar.
 • Pjäsanalys - Du lär dig att analysera och tolka en dramatisk text.
 • Teori - Teori, historia och samtid med fokus på scenkonst.

Behörighet

Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.
Läs mer här: Så här söker du

Värdefulla förkunskaper

Kunskaper i teater- och konsthistoria och grundläggande konstnärlig utbildning är bra att ha men inte något krav. Att ha erfarenhet av praktik på en teater, i vilken funktion som helst, är också värdefullt, men är inte heller något krav.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Sök i tid!

Vänta inte till sista dagen bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

  - Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens eller dispens/undantag. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Du behöver också bifoga undertecknade intyg som styrker de meriter du åberopar som stöd för din ansökan. Använd helst PDF.

  - Beskriv dig själv, tala om vad du har gjort tidigare, vad du gör nu, varför du söker utbildningen och hur du ser på en framtid som scenograf. Skriv direkt i ansökningsformuläret, max 4000 tecken.

  - Ladda upp ditt CV/meritförteckning och högst fem intyg/betyg, som styrker dina viktigaste meriter. Meriterna skall vara listade i kronologisk ordning. Om meritlistan innehåller utbildningar ska det framgå hur lång och av vilken typ (gymnasial, eftergymnasial, högskola) respektive utbildning varit samt antal högskolepoäng för varje fullbordad högskoleutbildning (helst i PDF-format).

  - Ladda upp max 15 bilder på verk (målningar, teckningar, foton, modeller och/eller tredimensionella verk) som visar ditt konstnärliga uttryck. Tänk på att bilderna måste vara av en sådan kvalitet att de gör verken rättvisa (använd formaten gif, jpg eller png).

  - Beskriv tydligt för varje bild som du laddat upp vad din insats består av, exempelvis vad du har målat/tecknat/designat själv, målat/tillverkat efter någon annans förlaga etc. Ladda upp beskrivningen i en textfil (helst i PDF-format).

  - Beskriv styrkor och svagheter i två teaterföreställningar som du har sett, max en A4. Ladda upp beskrivningen i en textfil (helst i PDF-format).

Obs! Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
E-post: post@mynetwork.se.

Tekniska problem med din ansökan?

Mejla den tekniska supporten för ansökningssystemet post@mynetwork.se eller ring dem på helgfria vardagar mellan kl 08:30-12:00 och 13:00-16:30 på tel nr 0520-580050.

Vad händer sen?

Senast i slutet av januari 2016 får du, genom ett meddelande i ansökningssystemet, information om den fortsatta antagningsprocessen. Då får du bland annat veta vilka datum som gäller för de olika stegen i antagningen.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Scenografi är 1 666 800 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för detta program. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till programmet.

Share |

Scenografi

Kandidatutbildning, 180 hp
6 terminers heltidsstudier

Startar: Ht 2016

Ansökan: Sista ansökningsdag var 11 januari 2016

Mer om utbildningen

Scenografi är en treårig kandidatutbildning som ingår i programmet Bild, ljud och rum för scen, film och media. Läs mer om hur utbildningarna är uppbyggda.

Inriktningsbilaga

Lärare

Katrin-Brännström-100x122

Katrin Brännström

Lektor i scenografi


Funktionsvariation

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring 08-494 00 000 eller mejla utbildningsinfo.stdh@uniarts.se.