Scenkonstproducent

Scenkonstproducenten har det övergripande ansvaret för en scenkonstproduktion. Utbildningen ger dig kunskaper i hur du driver, och leder och samarbetar i produktioner och projekt. Vi utbildar genom teoretisk undervisning, teamarbeten, resor, nätverkande, studiebesök och en längre praktikperiod, förlagd sista året på utbildningen. Som producent ska du kunna främja processer och utveckla arbetsmetoder och verktyg för scenkonstverksamhet, från idé till utvärdering, och måste därför ha förståelse för sambandet mellan konst, ekonomi, resurser och de processer som styr dessa.

Antal studieplatser: ca 4

Att arbeta som scenkonstproducent

En scenkonstproducent kan arbeta med teater, dans, opera, cirkus, musikteater, performance och blandningar mellan dessa former.

Som producent är du arbetsledare med personalansvar, utvecklar och driver produktioner och projekt utifrån de konstnärliga och ekonomiska förutsättningarna. Du klargör sambanden mellan konstnärliga och ekonomiska frågor och är insatt i hur en produktion organiseras, planeras, finansieras och kommuniceras. Dessa uppgifter ställs i relation till den konstnärliga processen och alltid med ett tydligt publikperspektiv.

Utbildningen

Scenkonstproducenten på StDH utbildas till att utveckla och att ta del i det konstnärliga ansvaret för en scenkonstverksamhet. Olika typer och former av scenkonst ingår och fördjupas utifrån studentens eget behov.

Syftet är att ge dig en helhetssyn på scenkonst och kunskaper i hur du driver organisationer, och leder produktioner och projekt. Du får ett scenkonstspråk och verktyg för att kunna arbeta som producent med de processer som ingår i scenkonsten. Du får metoder för planering, organisation, finansiering, budgetering, kostnadsuppföljning samt intern och extern kommunikation. Vi lägger också stor vikt vid producentens ledarskap i produktionsarbetet.

Vi utbildar genom teoretisk undervisning, resor, nätverkande, studiebesök och praktik. Vi samarbetar med StDH:s övriga kandidatutbildningar vid Institutionens för scenkonst i teoretisk undervisning, produktions- och projektövningar. Samspelet med övriga scenkonststudenter är förutsättningen för din fördjupning inom yrket.

Du får lära dig att initiera, driva och utvärdera hela organisationer, produktioner och projekt. Som producent ska du kunna utveckla processer inom scenkonstverksamhet från idé till utvärdering, och måste därför ha förståelse för sambandet mellan konst, ekonomi och resurser och de processer som styr detta.

Ur innehållet

Utbildningen innehåller bland annat följande moment:

 • Vision och mål för scenkonstorganisationer produktioner och projekt
 • Ledarskap, medarbetarskap och teamarbete.
 • Konstteori, pjäsanalys, helhetsgestaltning och dramaturgi.
 • Organisation, kommunikation och planering.
 • Finansiering och ekonomi.
 • Marknadskommunikation för scenkonst, publikarbete.
 • Produktions- och projektutveckling.
 • Kulturpolitik.
 • Kunskap om scenkonstens övriga funktioner och yrken.
 • Möjlighet till att utveckla sitt eget konstnärskap.

Du får praktik inom områden som vi inte kan undervisa i på StDH, till exempel att arbeta och producera i en scenkonstorganisations linjeorganisation.

Efter utbildningen kommer du tillsammans med andra verksamma inom området att kunna utveckla scenkonsten på kort och lång sikt, inom nuvarande och framtida kulturpolitiska sammanhang.

Behörighet

Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.
Läs mer här: Så här söker du

Värdefulla förkunskaper

Det är en fördel om du har

 • utfört producentfunktioner
 • erfarenhet av teamarbete och ledarskap i en scenkonstproduktion
 • förkunskaper i ekonomi
 • andra yrkes- och studieerfarenheter.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Sök i tid!

Vänta inte till sista dagen bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

  - Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens eller dispens/undantag. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Du behöver också bifoga undertecknade intyg som styrker de meriter du åberopar som stöd för din ansökan. Använd helst PDF.

  - Beskriv dig själv, varför du vill bli scenkonstproducent och vad du ska använda utbildningen till. Berätta om ditt yrkesval, vägen dit och hur du ser på en framtid som scenkonstproducent. Skriv direkt i ansökningsformuläret, max 8000 tecken.

  - Ladda upp CV/meritförteckning och högst tre intyg/betyg, som styrker dina viktigaste meriter (helst i PDF-format).

  - Ladda upp en text där du beskriver två scenkonstproduktioner – en som enligt dig har styrkor och en som har svagheter, max en A4 per föreställning (helst i PDF-format).

Obs! Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
E-post: post@mynetwork.se.

Tekniska problem med din ansökan?

Mejla den tekniska supporten för ansökningssystemet post@mynetwork.se eller ring dem på helgfria vardagar mellan kl 08:30-12:00 och 13:00-16:30 på tel nr 0520-580050.

Vad händer sen?

Senast i slutet av januari 2016 får du, genom ett meddelande i ansökningssystemet, information om den fortsatta antagningsprocessen. Då får du bland annat veta vilka datum som gäller för de olika stegen i antagningen.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Scenkonstproducent är 1 666 800 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för detta program. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till programmet.

Share |

Scenkonstproducent

Kandidatutbildning, 180 hp
6 terminers heltidsstudier

Startar: Ht 2016

Ansökan: Sista ansökningsdag var 11 januari 2016

Mer om utbildningen

Scenkonstproducent är en treårig kandidatutbildning som ingår i programmet Idé- och projektutveckling för scen, film och media. Läs mer om hur utbildningarna är uppbyggda.

Inriktningsbilaga

Lärare

PeO Sander

Lektor i scenkonstproduktion


Funktionsvariation

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring 08-494 00 000 eller mejla utbildningsinfo.stdh@uniarts.se.