Radio

StDH:s kandidatutbildning i radio har som mål att utbilda berättande radiojournalister men även radioberättare i en mer konstnärlig genre. Du får lära dig att producera inspelat material, i såväl det dokumentära som i det fiktiva berättandet. Återkommande genom hela utbildningen är att söka sig fram till en egen ton och ett eget uttryck. Kopplingen mellan det journalistiskt beskrivande och ett mer konstnärligt intuitivt berättande är karaktäristisk för radioutbildningen.

Antal studieplatser: ca 8

Att arbeta med radio

En radiojournalist/producent arbetar i skiftande genrer, från dagsjournalistik till längre gestaltade program. Exempel på arbetsområden är kultur- och samhällsprogram, barn- och ungdomsprogram samt dokumentärer. Att arbeta med radio kan också vara att regissera eller producera radioteater eller att arbeta med ”nya plattformar” som podd- och webbaserade program. Det kan också vara att arbeta med ljudinstallationer, audiowalks m.m.

Utbildningen

Vi börjar med att gå igenom radioberättandets grundstenar i kortare övningar, för att avsluta med mer genomarbetade program. Återkommande genom hela utbildningen är att söka sin personliga stil, sitt uttryck. Att lära sig lyssna till sig själv. Vem är jag som berättare? Var står jag i världen? Hur formulerar jag mig kring idéarbeten och idéprocesser? Hur driver jag min idé?                                                                                                                    

Du ges under utbildningen tillfälle att experimentera med form och tilltal för att hitta nya ingångar i ditt berättande. Vi ser också hur olika berättargenrer i ett gränsöverskridande möter varandra. Utbildningen utgår då från ett kreativt radioberättande där det personliga engagemanget och uttrycket tillsammans med en förmåga att gestalta är avgörande. Målet är att utbilda radioberättare med kunskap och färdigheter inom fler journalistiska och konstnärliga discipliner.

Du får lära dig att producera inspelat material, i såväl dokumentär som fiktiv genre, och att bearbeta materialet. Du får skapa, förverkliga och uttrycka dina egna idéer och öva på att identifiera, formulera och lösa journalistiska och konstnärliga problem. En viktig del av utbildningen är den individuella handledningen och att övningarna sker i mindre grupper där du får pröva dina färdigheter.

Vi gör korta och längre övningar av olika karaktär, från research, reportage och radiodokumentärer till radioteater, barnprogram och konstnärliga formexperiment. Övningarna är både styrda och friare och analyseras alltid, så att din förmåga att reflektera över ditt eget och andras arbete byggs upp under utbildningens gång.

Ur innehållet

Utbildningen innehåller exempelvis följande moment:

 • intervju och reportage
 • längre gestaltade produktioner
 • grävande journalistik
 • redigering, manus, dramaturgiskt arbete med radioteater och barnprogram
 • konstnärligt inriktade formövningar
 • ett flertal praktikperioder på radioredaktioner och produktionsbolag
 • nya produktions- och distributionsplattformar inom radio och andra angränsande uttryck
 • entreprenörskap där du får verktyg för att möta arbetsmarknaden efter examen.

Målet är att du med den kunskap och erfarenhet som utbildningen ger ska kunna förändra och förnya den bransch du ska verka i.

Efter utbildningen ska du bland annat kunna:

 • förstå hur olika radioprogram utformas från idé till färdig produktion
 • diskutera programmets innehåll och form med hjälp av dina journalistiska, konstnärliga och analytiska kunskaper
 • sovra, lyfta fram, välja bort – och arbeta självständigt som berättare inom radiojournalistik och inom andra konstnärliga gestaltningsformer.

Behörighet

Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.
Läs mer här: Så här söker du

Värdefulla förkunskaper

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av radiomediet. Utbildningen vänder sig till dig som

 • är en god lyssnare med musikalitet och rytmkänsla
 • har lust och förmåga att berätta i tal och skrift
 • har ett levande intresse för samtiden och för andra människor.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Sök i tid!

Vänta inte till sista dagen bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

  - Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens eller dispens/undantag. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Du behöver också bifoga undertecknade intyg som styrker de meriter du åberopar som stöd för din ansökan. Använd helst PDF.

  - Skriv ett personligt brev om dig själv. Skriv vad du gjort tidigare, vad du gör nu och varför du söker utbildningen. Skriv direkt i ansökningsformuläret, max 4000 tecken.

  - Ladda upp CV/meritförteckning och högst fem intyg/betyg, som styrker dina viktigaste meriter (helst i PDF-format).

  - Skriv en text om en situation som du själv har upplevt och som har haft betydelse för dig, max en A4 (helst i PDF-format).

Obs! Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
E-post: post@mynetwork.se.

Tekniska problem med din ansökan?

Mejla den tekniska supporten för ansökningssystemet post@mynetwork.se eller ring dem på helgfria vardagar mellan kl 08:30-12:00 och 13:00-16:30 på tel nr 0520-580050.

Vad händer sen?

I mitten av januari 2016 får du, genom ett meddelande i ansökningssystemet, information om den fortsatta antagningsprocessen. Då får du bland annat veta vilka datum som gäller för de olika stegen i antagningen.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Radio är 1 666 800 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för detta program. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till programmet.

Share |

Radio

Kandidatutbildning, 180 hp
6 terminers heltidsstudier

Startar: Ht 2016

Ansökan: Sista ansökningsdag var 11 januari 2016

Mer om utbildningen

Radio är en treårig kandidatutbildning som ingår i programmet Idé- och projektutveckling för scen, film och media. Läs mer om hur utbildningarna är uppbyggda.

Inriktningsbilaga

Lärare

 

Bengt Bok

Professor i radioproduktion

Lotta Erikson

Lektor i radioproduktion


Funktionsvariation

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring 08-494 00 000 eller mejla utbildningsinfo.stdh@uniarts.se.