Information om inträdesproven

Här hittar du vanliga frågor och svar om inträdesproven till mimskådespeleriutbildningen. I högerspalten hittar du även en länk till fler vanliga frågor och svar som inte bara berör denna utbildning.

Kallelse till första provet skickas ut under vecka 7, 2016

Prov 1 äger rum 18/4 – 22/4 2016

Det första provet börjar med en rörelselektion i grupp. I den ingår ett dansmoment och ett akrobatikmoment.  Efter en kort paus fortsätter provet med gruppövningar och en individuell övning under ledning av antagningsgruppen. Provet tar cirka 2,5 timme. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt inför provet.

Ta på dig träningskläder och, om du vill, mjuka skor. Dina kläder får inte vara för ”pösiga”, det är viktigt att antagningsgruppen kan se dina rörelser. Det finns möjlighet att byta om, men inte duscha, på skolan.

När hela första provomgången är avslutad bestämmer antagningsgruppen vilka som går vidare till andra provet. Alla som deltagit i första provet får besked i antagningssystemet om de har gått vidare till prov 2 eller ej senast tisdag 26/4.

Andra provet äger rum 2/5 och 3/5

Provet består av gruppövningar och individuella uppgifter. Det finns möjlighet att byta om men inte duscha på skolan.  Meddelande om vilka som gått vidare till prov 3 skickas ut i antagningssystemet den 3/5.

Tredje provet äger rum 4/5.

Under dagen arbetar gruppen tillsammans och individuellt med olika uppgifter. Meddelande om vilka som gått vidare till prov 4 skickas i antagningssystemet den 4/5.

Fjärde provet äger rum 5/5 – 6/5

De som gått vidare till fjärde provet arbetar under två heldagar tillsammans med antagningsgruppen på skolan. Dessa dagar kan det också bli frågan om arbete på kvällstid. De sökande arbetar med olika uppgifter individuellt och i grupp. Dessutom gör antagningsgruppen en individuell intervju med varje sökande.

Antagningsgruppen består av lärare från skolan och yrkesverksamma mimskådespelare/regissörer.

Vanliga frågor och svar om inträdesproven:

Jag har ingen giltig legitimation. Måste jag ha det?
Ja, till första provet måste du ha med dig en giltig legitimation. Giltigt pass går bra.

Jag kan inte komma den dagen jag har valt.
Den valda dagen kan bara ändras i undantagsfall. Vid sjukdom kräver vi läkarintyg och vid arbete eller studier som den sökande inte kan få ledigt ifrån kräver vi intyg från arbetsgivare/studieanordnare. Vi kan, trots detta, inte garantera att du kan erbjudas ett nytt provtillfälle.

Share |

Har du fortfarande frågor?

Kontakta utbildningsinformationen via mejl utbildningsinfo.stdh@uniarts.se,
eller via telefon 08-49 400 000 (måndag-fredag klockan 10.00-11.00).

Se även våra Vanliga frågor och svar.