Mask- och perukdesign

En utbildning för dig som vill jobba med mask- och perukdesign. På mask- och perukutbildningen får du ta del av såväl gamla traditioner och metoder som moderna tillämpningar. Hantverket har en grundläggande betydelse för den moderna konstnärligt brett utbildade och medvetna maskören och perukmakaren. Den egna yrkesspecifika kunskapen varvas med undervisning i idéarbete och textanalys. Målet med utbildningen är att du tekniskt skickligt ska kunna presentera ett konstnärligt idéarbete. I bästa fall lyfter maskeringen scenen och tillför föreställningen ett konstnärligt mervärde.

Antal studieplatser: ca 4

Att arbeta som mask- och perukdesigner

Mask- och perukdesignern arbetar tillsammans med produktionsteamet fram ett gemensamt koncept och bidrar med sitt eget konstnärskap och hantverkskunnande. Arbetsplatserna finns inom scenkonstområdet och film och tv.

Masköryrket har under åren utvecklats från ett renodlat hantverksyrke till att omfatta även idéarbete och maskens och perukens dramaturgi, med konstnärliga val och konstnärlig formgivning. Mask- och perukdesignern kan därför ge skådespelaren möjlighet till motstånd och hjälp i karaktärsarbetet genom att problematisera och konkretisera.

Till arbetsuppgifterna hör bland annat idéarbete, tillverkning av peruker och lösa masker, klippning av eget hår, frisering, tandmaskering, maskering samt föreställningsarbete.

Utbildningen

Mask- och perukdesignutbildningen är unik i Norden. Eftersom utbildningen på StDH är sammanlänkad med de övriga kandidatutbildningarna inom scenkonst får du möjlighet att arbeta med olika yrken i team och därmed synliggöra ditt eget konstnärskap i relation till de andra yrkena. Utbildningen är i grunden inriktad på scenkonst. Film, dans och andra konstformer ingår, om än i liten utsträckning.

Under utbildningen varvas praktik med teori och samarbetsövningar. Den första halvan av utbildningen fokuserar vi på färdighetsträning och teamövningar. Därefter arbetar vi med större samarbetsövningar varvat med individuell praktik utanför skolan. Utbildningen avslutas med en examensproduktion.

Du får ta del av såväl gamla traditioner och metoder som moderna tillämpningar. Hantverket har en grundläggande betydelse för den moderna konstnärligt brett utbildade och medvetna maskören och perukmakaren.

Vi balanserar ständigt mellan yrkesspecifika hantverkskurser, teori och idéarbete samt praktik. Den egna yrkesspecifika kunskapen varvas med undervisning i idéarbete och textanalys. Utöver undervisningen här på StDH får du träffa gästlärare och ha praktikperioder utanför skolan.

Målet med utbildningen är att du tekniskt skickligt ska kunna presentera ett konstnärligt idéarbete. I bästa fall lyfter maskeringen scenen och tillför föreställningen ett konstnärligt mervärde.

Ur innehållet

Här är några exempel på vad vi jobbar med under utbildningen:

 • Idéarbete, teori (teaterhistoria, pjäsanalys)
 • Perukmakeri
 • Frisering, klippning
 • Lösmask, lösa delar
 • Maskering

Behörighet

Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.
Läs mer här: Så här söker du

Värdefulla förkunskaper

Många av våra studenter har gått en förberedande konstskola med fokus på masköryrket. Värdefulla förkunskaper är till exempel:

 • praktisk erfarenhet som assistent på en teater eller inom filmproduktion
 • studier i teater-, film- och litteraturhistoria
 • känsla för färg och form
 • ett genuint intresse för teater och film.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Sök i tid!

Vänta inte till sista dagen bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

  - Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens eller dispens/undantag. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Du behöver också bifoga undertecknade intyg som styrker de meriter du åberopar som stöd för din ansökan. Använd helst PDF.

  - Beskriv dig själv, tala om vad du gjort tidigare, vad du gör nu och varför du söker utbildningen. Berätta om ditt yrkesval, vägen dit och hur du ser på en framtid som maskör. Beskriv vad du förväntar dig av utbildningen och vad du tror att högskolan förväntar sig av dig. Skriv direkt i ansökningsformuläret, max 4000 tecken.

  - Ladda upp CV/meritförteckning och högst fem intyg/betyg, som styrker dina viktigaste meriter (helst i PDF-format).

  - Ladda upp ett självporträtt i valfri teknik (använd formaten gif, jpg eller png).

  - Ladda upp två bilder där du visar ditt konstnärliga uttryck (använd formaten gif, jpg eller png).

  - Beskriv tydligt för varje bild som du laddat upp i frågan ovan vad din insats består av, idéarbete och/eller utförande etc. Ladda upp beskrivningen i en textfil (helst i PDF-format).

  - Välj ut en kortare text, t.ex. en dikt, ge kortfattad relevant information kring den och ladda upp texten och informationen som en textfil, max 4000 tecken (ca en A4), (helst i PDF-format).

  - Ladda upp en bild i valfri teknik som du anser relaterar till texten i frågan ovan (använd formaten gif, jpg eller png).

  - Ladda upp en bild som har gjort ett starkt intryck på dig (använd formaten gif, jpg eller png).

  - Ladda upp en textfil där du beskriver bilden i frågan ovan med fem ord (helst i PDF-format).

Obs! Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
E-post: post@mynetwork.se.

Tekniska problem med din ansökan?

Mejla den tekniska supporten för ansökningssystemet post@mynetwork.se eller ring dem på helgfria vardagar mellan kl 08:30-12:00 och 13:00-16:30 på tel nr 0520-580050.

Vad händer sen?

Senast i slutet av januari 2016 får du, genom ett meddelande i ansökningssystemet, information om den fortsatta antagningsprocessen. Då får du bland annat veta vilka datum som gäller för de olika stegen i antagningen.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Mask- och perukdesign är 1 666 800 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för detta program. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till programmet.

Share |

Mask- och perukdesign

Kandidatutbildning, 180 hp
6 terminers heltidsstudier

Startar: Ht 2016

Ansökan: Sista ansökningsdag var 11 januari 2016

Mer om utbildningen

Mask- och perukdesign är en treårig kandidatutbildning som ingår i programmet Bild, ljud och rum för scen, film och media. Läs mer om hur utbildningarna är uppbyggda.

Inriktningsbilaga

Lärare

Mihra Lindblom

Lektor i mask- och perukdesign


Funktionsvariation

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring 08-494 00 000 eller mejla utbildningsinfo.stdh@uniarts.se.