Ljuddesign

Inriktningen ger dig en gedigen bas inom ljuddesign med inriktning mot scenkonst. Ljuddesign finns idag inom många områden. Ljuddesigninriktningen på StDH rymmer bland annat kurser i ljudteknik, dramaturgi, harmonilära, kompositionskurser i elektroakustisk musik och pjäsanalys. Du kommer att få göra ljud till flera övningsproduktioner med studenter från andra inriktningar på StDH. Utbildningen innehåller även moment inom ljudkonst och vi nosar på användningen av ljud inom andra konstformer.

Antal studieplatser: ca 4

Att arbeta som ljuddesigner

Från början existerade bara ljuddesign som begrepp vid någon av de stora musikalscenerna på Broadway eller på West End. Nu börjar en ny spännande grupp av ljuddesigners växa fram. De som skapar en konstnärlig ljuddesign bestående av musik och ljud till en scenkonstproduktion.

En ljuddesigner för scenkonst skapar ljud till en teateruppsättning, dansföreställning, musikal eller annat sceniskt verk. Hen måste även ta hänsyn till rummet och scenografin för att på bästa sätt placera högtalare och andra ljudkällor. Ibland arbetar en ljuddesigner nära en kompositör eller med musiker och sångare.

Ljuddesignern arbetar med allt från talteateruppsättningar på stora och små scener till dansföreställningar och olika sceniska projekt. Hen gestaltar med hjälp av ljudeffekter, ljudlandskap och musik det sceniska verket. Men en ljuddesign kan även bestå av en komplicerad högtalarrigg och mängder av ”myggor” för en musikal. Då är själva ljudbilden, eller den musikaliska mixen, central.

Utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med ljud/musik inom scenkonstområdet. För att kunna göra det lär du dig bland annat att:

 • skapa ljud
 • följa ljudkedjan genom en ljudanläggning
 • koppla och arbeta med alla de komponenter som ingår i ljudkedjan
 • arbeta i datorprogrammen Pro Tools, Qlab och Ableton Live
 • bygga enklare elektronikapplikationer
 • tolka ett manus eller ett sceniskt förlopp och utifrån detta skapa en ljuddesign
 • öva dig i att arbeta i team
 • öva dig i att presentera dina idéer inför en grupp.

Utbildningen ger dig en gedigen bas inom ljudteknik, ljuddesign och grundläggande dramaturgi och pjäsanalys. Du kommer att få göra ljud till flera övningsproduktioner med studenter på andra utbildningar. Orienteringskurser inom musik och komposition ingår men du blir inte kompositör eller musiker. Vi arbetar i team där det konstnärliga arbetet utgör en del av helheten. Utbildningen innehåller även moment inom ljudkonst och vi nosar på användningen av ljud inom andra konstformer.

Genom samtal, handledning och presentation, först i mindre grupper och sedan i större, övas du i att bli en orädd och självständig konstnär.. Ditt eget område stärks också genom möten med andra studenter. Praktik utgör ett viktigt inslag.

Målet är att du ska kunna skapa en ljuddesign, både tekniskt och konstnärligt, för en scenkonstproduktion. Genom utbildningen blir du även rustad för att mixa ljudet till olika sorters scenkonstföreställningar, vilket ger en naturlig kontakt med skådespelare, dansare, musiker, med flera. Därför betonar vi samarbetsförmåga under utbildningen.

Efter utbildningen kan du skapa en ljuddesign för scenkonst, antingen på en teater eller i något annat sceniskt sammanhang.

Ur innehållet

Här är några exempel från innehållet:

 • Ljudteknik
 • Ljuddesign
 • Teamövningar där du ingår som ljuddesigner
 • Friare konstnärliga teamövningar
 • Orienteringskurser inom musik
 • Dramaturgi
 • Pjäsanalys
 • Harmonilära med kompositionsuppgifter anpassade till din förmåga
 • Ljudkonst och elektroakustisk musik.

Behörighet

Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.
Läs mer här: Så här söker du

Värdefulla förkunskaper

Om du tidigare har arbetat med teater eller annan scenkonst så är det en fördel. Viss erfarenhet av ljudteknik och ljuddesign och/eller en musikalisk bakgrund är också bra.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Sök i tid!

Vänta inte till sista dagen bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

  - Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens eller dispens/undantag. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Du behöver också bifoga undertecknade intyg som styrker de meriter du åberopar som stöd för din ansökan. Använd helst PDF.

  - Beskriv din bakgrund och varför du vill gå utbildningen. Skriv direkt i ansökningsformuläret, max 4000 tecken.

  - Ladda upp CV/meritförteckning och högst fem intyg/betyg, som styrker dina viktigaste meriter (helst i PDF-format).

  - Ladda upp en ljudfil med musik/ljudskisser som du gjort utifrån Mannen i rummet av Anders Aare enligt instruktionerna nedan (använd formaten mp3 eller wav):

  Skapa ljud till Mannen i rummet av Anders Aare (du hittar manuset till Mannen i rummet här nedanför). Ljuden kan t.ex. bestå av ett kollage av ljudeffekter och/eller musik. Eller så känns ett enda ljud- eller musiktema som det rätta - det avgör du själv. Du får gärna skapa egen musik. Ljudkvaliteten är av underordnad betydelse. Du ska inte ljudlägga Mannen i rummet som man normalt gör i en teateruppsättning, utan börja istället med att läsa hela manuset och försök hitta pjäsens tema eller utgå från den känsla texten ger dig. Utgå från temat/känslan och ”översätt” detta till ”en ljudbild” som kan bestå av ljud och eller musik som du skapat/bearbetat själv. Ljudbilden kan beskriva ett tillstånd eller så väljer du att beskriva ett förlopp med hjälp av ljud. Texten ska inte finnas med utan bara ljuden. Välj det arbetssätt som du går igång på och viktigast av allt: Du ska ha roligt!

  Längd: från tre (3) till max åtta (8) minuter.

  MANNEN I RUMMET av Aare

Obs! Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
E-post: post@mynetwork.se.

Tekniska problem med din ansökan?

Mejla den tekniska supporten för ansökningssystemet post@mynetwork.se eller ring dem på helgfria vardagar mellan kl 08:30-12:00 och 13:00-16:30 på tel nr 0520-580050.

Vad händer sen?

Senast i slutet av januari 2016 får du, genom ett meddelande i ansökningssystemet, information om den fortsatta antagningsprocessen. Då får du bland annat veta vilka datum som gäller för de olika stegen i antagningen.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Ljuddesign är 1 666 800 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för detta program. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till programmet.

Share |

Ljuddesign

Kandidatutbildning, 180 hp
6 terminers heltidsstudier

Startar: Ht 2016

Ansökan: Sista ansökningsdag var 11 januari 2016

Mer om utbildningen

Ljuddesign är en treårig kandidatutbildning som ingår i programmet Bild, ljud och rum för scen, film och media. Läs mer om hur utbildningarna är uppbyggda.

Inriktningsbilaga

Lärare

Anders Aare

Lektor i ljuddesign för scenkonst

Läs mer om Anders

Gästlärare

En rad gästlärare förekommer inom utbildningen samt undervisning och handledning av lärare från andra kandidatinriktningar på Institutionen för scenkonst.


Funktionsvariation

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring 08-494 00 000 eller mejla utbildningsinfo.stdh@uniarts.se.