Filmregi

En filmregissör leder, tillsammans med producenten, det långa arbetet med den filmiska processen från början till slut. Under utbildningen får du studera filmskapandets hela dynamiska process: idébildningen och tolkningen av manustexten, iscensättningen av det filmiska rummet, utvecklingen av ett visuellt språk tillsammans med fotograf och scenograf, samarbetet med filmteamets övriga funktioner, gestaltningsarbetet med skådespelare, klipp- och ljudläggningsprocessen och mötet med publiken.

Antal studieplatser: 4-6

Så här söker du till Filmregi

Att arbeta som filmregissör

Som regissör är du både en kreativ konstnär och en inspirerande och lyhörd arbetsledare.

Filmregissören har tre uppdrag:

 • Förstå vad som är en berättelse. Det är regissörens ansvar att tillsammans med producent och manusförfattare utveckla berättelsen.
 • Berätta berättelsen. Regissören måste behärska det filmiska berättandet.
 • Samarbeta med team, skådespelare och andra medarbetare. Regissören ska kunna mycket om hur man förlöser andras fantasi och begåvning.

Utbildningen

Under utbildningen får du studera filmskapandets hela dynamiska process: idébildningen och tolkningen av manustexten, iscensättningen av det filmiska rummet, utvecklingen av en visuell form, det omfattande samarbetet med filmteamets övriga funktioner, gestaltningsarbetet tillsammans med skådespelare, klipp- och ljudläggningsprocessen och mötet med publiken.

Du får genomgripande kunskap om filmregins funktion, så att du efter utbildningen kan göra egna självständiga konstnärliga val i samband med en films tillblivelse.

Målet är att du, efter utbildningen, ska ha de grundläggande kunskaper som krävs för att genomföra en professionell filmproduktion, men också den integritet och självständighet som krävs för att du, om du vill, ska kunna hitta dina egna vägar inom ditt framtida filmskapande. Du ska kunna ta konstnärligt ansvar för hela den process av självständighet och komplexa samarbeten som krävs för att en film ska bli till.

Efter utbildningen ska du bland annat kunna

 • analysera och reflektera kring ett material och utifrån det formulera de gestaltningssätt som lämpar sig bäst
 • fungera som arbetsledare och konstnärligt samlande kraft för filmteam och skådespelare
 • använda din konstnärliga röst och teknik som regissör i ett professionellt sammanhang

Ur innehållet

Under utbildningen får du göra olika typer av produktionsövningar. Vi arbetar med regissörens verktyg, exempelvis:

 • Personregi
 • Dramaturgi
 • Filmisk gestaltning

Behörighet

För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se.

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan högskolan ge dig dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Värdefulla förkunskaper

Det är bra om du har provat på någon form av filmskapande, men det viktigaste är att du har en stark konstnärlig drivkraft och en vilja att berätta filmiskt.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen i högerspalten. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Sök i tid!

Vänta inte till sista dagen bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande:

  - ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg måste du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens.

  -ditt cv, helst i pdf-format och högst fem undertecknade intyg/betyg som styrker dina viktigaste meriter.

  -ett personligt brev där du beskriver varför du söker utbildningen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, helst i pdf-format, max 4 000 tecken (ca 1 A4).

  -en film som du själv har gjort. Filmen ska heta Ett oväntat avsked och får innehålla högst 4 repliker. Den får inte vara längre än 4 minuter och inte vara större än *40 MB.

*Detta innebär att du med stor säkerhet kommer att behöva komprimera din film för att den ska gå att ladda upp. Det kan du t.ex. göra med gratisprogrammet  MPEG Streamclip. Ytterligare information hittar du via den här länken:

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Tekniska problem med din ansökan?

Kontakta den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se).

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- samt studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för våra sju kandidatinriktningar med start ht15 är 1 638 000 SEK (tre år).

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Share |

Filmregi

Kandidatutbildning, 180 hp
6 terminers heltidsstudier

Startar: Preliminärt ht 2018

Ansökan: Preliminärt november 2017 - januari 2018

Mer om utbildningen

Filmregi är en treårig kandidatutbildning som ingår i programmet Regi och skådespeleri för scen, film och media. Läs mer om hur utbildningarna är uppbyggda.


Mer om hur du söker

Du hittar detaljerad information om hur du söker här:


Funktionsnedsättning?

Om du har någon funktionsnedsättning och behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring Sara Sigsjö +46 8 49 400 291 eller mejla sara.sigsjo@uniarts.se.

Inriktningsbilaga

Lärare

Ylva Gustavsson

Lektor i filmregi