Filmmanus

Det är manusförfattarens ansvar att den överenskomna berättelsen överlever skrivprocessen. Därför handlar utbildningen om att utveckla din förmåga att finna en berättelse, gestalta den och möta publiken med den. Du tränar din fantasi och din förmåga att diskutera idéer. En filmmanusförfattare skriver ibland på egen hand, men arbetet sker ofta i samarbete med filmens regissör och producent.

Antal studieplatser: 4-6

Så här söker du till Filmmanus

Att arbeta som filmmanusförfattare

Filmanusförfattaren skriver för film och tv. Hon eller han gestaltar idéer och har därför kunskaper om filmiskt berättande. Manusförfattaren har ett stort ansvar när berättelsen tar form och lämnar därefter över till de övriga i teamet för att filmen ska få sin slutliga form.

En manusförfattare har fyra uppdrag:

 • Att formulera idén, ensam eller tillsammans med regissör, producent eller andra.
 • Att behärska form, struktur och frihet inom det filmiska berättandet.
 • Att skriva manuset själv och se till att den överenskomna berättelsen överlever skrivprocessen.
 • Att skriva färdigt och vid en given tidpunkt lämna över ansvaret för manuset till andra.

Utbildningen

Filmmanus handlar om berättelser, så du får utveckla din förmåga att finna en berättelse, gestalta den och möta publiken med den. Du blir hemmastadd i en värld av samarbete och tränar din fantasi och din förmåga att diskutera idéer och material med producenter, regissörer och finansiärer.

Under utbildningen utvecklar du din förmåga att i manusform gestalta en berättelse till en praktisk manual för filminspelning och gestaltning.

Det kan vara din egen berättelse eller någon annans; den kan vara exempelvis politisk, social, historisk eller mytisk. Manusstudenternas manus ligger till grund för många av registudenternas övningar.

Filmen står inför stora utmaningar – format, presentationsformer och berättarstrategier förändras. Interaktivt berättande, alternativ dramatisk form, installationer och olika musikaliskt eller performativt inspirerade former är exempel på det. Som filmmanusstudent får du möjlighet att undersöka dessa genrer i samarbete med spännande nytänkare.

Ur innehållet

Under utbildningen får du redskapen för att utföra de fyra uppdragen som vi beskriver ovan, t.ex:

 • workshoppar
 • skriv- och filmövningar
 • praktiska och teoretiska seminarier
 • möten med andra filmförfattare och filmskapare

Efter utbildningen ska du bland annat kunna

 • förstå och diskutera filmmanusprocessen
 • kritiskt reflektera över ditt eget och andras konstnärliga förhållningssätt till filmmanuset
 • självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna och andras idéer.

Behörighet

För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se.

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan högskolan ge dig dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Värdefulla förkunskaper

Det är bra om du har sysslat med någon form av berättande inom media eller kultur. Dessutom ser vi gärna att du förstår människor, tycker om dem och inte ryggar för konflikt i ditt berättande.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen i högerspalten. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Sök i tid!

Vänta inte till sista dagen bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

  - ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg måste du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens.

  -ditt cv, helst i pdf-format och högst fem undertecknade intyg/betyg som styrker dina viktigaste meriter.

  -ett personligt brev där du beskriver varför du söker utbildningen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, helst i pdf-format, max 4 000 tecken (ca 1 A4).

  -skriv ett manus (högst tio A4) med rubriken En vanlig människas uppgång och fall. Ladda upp som en textfil, helst i pdf-format.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Tekniska problem med din ansökan?

Kontakta den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se).

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- samt studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för våra sju kandidatinriktningar med start ht15 är 1 638 000 SEK (tre år).

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Share |

Filmmanus

Kandidatutbildning, 180 hp
6 terminers heltidsstudier

Startar: Preliminärt ht 2018

Ansökan: Preliminärt november 2017 - januari 2018

Mer om utbildningen

Filmmanus är en treårig kandidatutbildning som ingår i programmet Idé- och projektutveckling för scen, film och media. Läs mer om hur utbildningarna är uppbyggda.


Mer om hur du söker

Du hittar detaljerad information om hur du söker här:


Funktionsnedsättning?

Om du har någon funktionsnedsättning och behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring Sara Sigsjö +46 8 49 400 291 eller mejla sara.sigsjo@uniarts.se.

Inriktningsbilaga

Lärare

Skantze_Alexander_100x124

Alexander Skantze

Gästlärare