Filmklippning

Filmklipparens yrke är djupt konstnärligt och i hög grad skapande. Konstnärlig sensibilitet och analytisk skärpa är avgörande egenskaper, liksom musikalitet, känsla för rytm samt bild- och ljudflöde. Som filmklippare arbetar du nära filmens regissör och producent under den slutliga utformningen av en produktion, så du behöver ha god samarbetsförmåga. Du ska kunna leva sig in i det som berättas och kritiskt bedöma det inspelade materialet.

Antal studieplatser: 4-6

Så här söker du till Filmklippning

Att arbeta som filmklippare

En filmklippare färdigställer filmen av det inspelade filmmaterialet. Det viktigaste inom yrket är känsligheten inför materialet samt god samarbetsförmåga med filmens regissör och producent. Arbetsplatsen kan till exempel vara ett produktionsbolag inom tv och film.

Som filmklippare behöver du naturligtvis ha känsla för tajming och estetik, men i första hand handlar filmklippning om berättande, om att beskriva människor och deras känslor.

Utbildningen

Filmklippningen är det sista stadiet i filmens tillkomst. Under utbildningen får du därför inblick i såväl manusarbete som inspelningsarbete.

I klippningen formas den definitiva berättelsen, så du får ge återkoppling till både manusförfattare och regissör.

Utbildningen ger dig verktyg för att hantera större filmproduktioner inklusive långfilmsformat. Du får också personlig erfarenhet av att klippa olika typer av film, som dokumentär, konstfilm, reklam och trailers.

Under utbildningen får du många tillfällen till oväntade möten och kontakter över traditionella yrkesgränser, eftersom du får inblick i andra produktionsverksamheter, som exempelvis radio, tv och skådespeleri.

Utbildningen består av återkommande gemensamma praktiska och teoretiska övningar för alla filmutbildningar. Utöver dessa kurser bedrivs yrkesspecifik undervisning med klipplärare och gästlärare för att du ska få fördjupad kunskap inom ditt ämne.

Målet är att ge dig möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och ett eget konstnärskap. Tanken är att du ska finna din egen klippmetodik, men du får även viss inblick i filmproduktionens historia.

Ur innehållet

I filmklipparutbildningen ingår bland annat undervisning i

 • redigeringsprogram och deras grundläggande tekniska specifikationer
 • musikhistoria
 • dramaturgi
 • textanalys
 • filmanalys
 • filmhistoria

Behörighet

För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se.

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan högskolan ge dig dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Värdefulla förkunskaper

Det viktigaste är att du har lust och vilja att berätta och att beskriva människor och deras känslor.

Det är meriterande med praktisk kännedom om filmklippning.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen i högerspalten. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Sök i tid!

Vänta inte till sista dagen bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

  - ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg måste du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens.

  -ditt cv, helst i pdf-format och högst fem undertecknade intyg/betyg som styrker dina viktigaste meriter.

  -ett personligt brev där du beskriver varför du söker utbildningen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, helst i pdf-format, max 4 000 tecken (ca 1 A4).

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Tekniska problem med din ansökan?

Kontakta den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se).

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- samt studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för våra sju kandidatinriktningar med start ht15 är 1 638 000 SEK (tre år).

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Share |

Filmklippning

Kandidatutbildning, 180 hp
6 terminers heltidsstudier

Startar: Preliminärt ht 2018

Ansökan: Preliminärt november 2017 - januari 2018

Mer om utbildningen

Filmklippning är en treårig kandidatutbildning som ingår i programmet Bild, ljud och rum för scen, film och media. Läs mer om hur utbildningarna är uppbyggda.


Mer om hur du söker

Du hittar detaljerad information om hur du söker här:


Funktionsnedsättning?

Om du har någon funktionsnedsättning och behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring Sara Sigsjö +46 8 49 400 291 eller mejla sara.sigsjo@uniarts.se.

Inriktningsbilaga