Dramatik/dramaturgi

Här beskriver vi utbildningen för dig som vill bli dramatiker och dramaturg och jobba med dramatiska texter - skriva och bearbeta dramatisk text. Dramatikern har en stark egen konstnärlig vilja och en sann lust till mediet. För att trivas som dramatiker/dramaturg är du den sortens författare som kan känna lockelse i att din text ”går vidare”, att andra människor kommer att rådbråka, vantolka och kärleksfullt misshandla den. Vår utbildning orienterar sig grundligt kring vilka frågor teatertexten kommer att möta från olika yrkesfunktioner inom teatern.

Antal studieplatser: ca 4

Att arbeta som dramatiker/dramaturg

En dramatiker skriver teaterpjäser, alltså den text som ligger till grund för en teaterföreställning. Dramaturg är den yrkesfunktion på teatern som har med repertoarläggning och textens gång genom teaterprocessen att göra. En dramaturg åtar sig bearbetningar och dramatiseringar samt fungerar som dramaturgisk samtalspartner åt regissörer och andra dramatiker.

Utbildningen

Det går inte att enbart studera dramaturgi på kandidatnivå på StDH. Fokus under utbildningen är att i första hand göra dig till dramatiker. Som student får du utveckla ditt dramatiska skrivande och du får en grundlig orientering i dramaturgens samtliga uppgifter på teatern.

Utbildningen innehåller många praktiska övningar, ofta i samarbete med andra studenter inom scenkonst, men även inom film och media. Vi samarbetar både inom StDH och med andra skolor.

Du får också individuell handledning i det egna skrivandet för att utveckla din konstnärliga förmåga och förmågan att arbeta i process med andra konstnärer.

Vi tar upp frågor som teatertexten möter från olika yrkesfunktioner inom teatern. Inte minst viktigt är det att du som dramatiker kan förstå hur skådespelare läser text. En mycket god arbetsdisciplin är ett måste. Eftersom pjäsuppdrag kräver anpassning till teaterns repertoarplanering tränas dramatikstudenterna i att skriva inom pressade tidsramar.

Utbildningen ger en klar bild av hur det konstnärliga sammanhanget fungerar och vilka krav det ställer. Målet är att du ska utveckla en yrkesidentitet och ett eget konstnärskap; du ska få möjlighet att utveckla ditt eget skrivande till en nivå där du kan arbeta i ett professionellt sammanhang med dramatik och dramaturgi.

Ur innehållet

Utbildningen innehåller exempelvis följande moment:

 • Eget skrivande - Kärnan i utbildningen är det handledda skrivandet, allt från de första terminernas övningar till större pjäser och dramatiseringar längre fram.
 • Kortfilms- och radioteatermanus - Även andra gränsöverskridande inslag förekommer.
 • Praktik - En längre praktik på teatrar med tonvikt på dramaturgi ingår i utbildningen.
 • Teori - Flera teoretiska inslag förekommer under hela utbildningen: repertoarkunskap, dramaturgiska seminarier, researchmetodik, orientering i upphovsrättsliga frågor med mera.

Behörighet

Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.
Läs mer här: Så här söker du

Värdefulla förkunskaper

Någon form av praktik på det kulturella fältet är meriterande, gärna inom teater/scenkonst. Det är bra om du har kunskap om pjäser och pjäsförfattare och kan läsa fler språk än de skandinaviska och engelska.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Sök i tid!

Vänta inte till sista dagen bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

  - Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens eller dispens/undantag. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Du behöver också bifoga undertecknade intyg som styrker de meriter du åberopar som stöd för din ansökan. Använd helst PDF.

  - Skriv en levnadsbeskrivning. Skriv direkt i ansökningsformuläret, max 8000 tecken.

  - Ladda upp CV/meritförteckning och högst fem intyg/betyg, som styrker dina viktigaste meriter. Använd helst PDF.

  - Pjäs: Välj en av pjäserna nedan. Gör en analys av pjäsen: vad handlar den om? Berätta sedan hur du skulle vilja se den uppsatt. Ladda upp din analys som en textfil (helst i PDF-format). Omfång: max tre A4-sidor.

  KASIMIR OCH KAROLINE av Ödön von Horváth
  THE EFFECT av Lucy Prebble
  EN FAMILJ av Milja Sarkola.


  - Scen: Skriv en text i form av en scen ur en tänkt pjäs (helst i PDF-format). Omfång: max tio A4-sidor.

Obs! Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
E-post: post@mynetwork.se.

Tekniska problem med din ansökan?

Mejla den tekniska supporten för ansökningssystemet post@mynetwork.se eller ring dem på helgfria vardagar mellan kl 08:30-12:00 och 13:00-16:30 på tel nr 0520-580050.

Vad händer sen?

Senast i slutet av januari 2016 får du, genom ett meddelande i ansökningssystemet, information om den fortsatta antagningsprocessen. Då får du bland annat veta vilka datum som gäller för de olika stegen i antagningen.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Dramatik/dramaturgi är 1 666 800 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för detta program. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till programmet.

Share |

Dramatik/dramaturgi

Kandidatutbildning, 180 hp
6 terminers heltidsstudier

Startar: Ht 2016

Ansökan: Sista ansökningsdag var 11 januari 2016

Mer om utbildningen

Dramatik/dramaturgi är en treårig kandidatutbildning som ingår i programmet Idé- och projektutveckling för scen, film och media. Läs mer om hur utbildningarna är uppbyggda.

Inriktningsbilaga

Lärare

Porträttfoto av Claes Peter Hellwig

Claes Peter Hellwig

Professor i teaterns kreativa processer

Mia Törnqvist

Lektor i dramatik/dramaturgi


Funktionsvariation

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring 08-494 00 000 eller mejla utbildningsinfo.stdh@uniarts.se.