Uppdragsutbildning

Stockholms dramatiska högskola kan anordna och erbjuda utbildning till såväl privata som offentliga organisationer. Utbildningen måste anordnas för uppdragsgivarens anställda och ska ha betydelse för deras utveckling i sin yrkesverksamhet. Den kan vara helt skräddarsydd till upplägg och innehåll men det kan också finnas vissa möjligheter att delta i passande ordinarie kurser.

StDH har lång erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma personer såväl inom som utom de konstnärliga områdena och dessa erfarenheter kan utnyttjas inom uppdragsutbildning.

Vi har anordnat utbildning för personal på teatrar runt om i landet, för mediebolag som SVT, SR och TV4, för kulturskolor och skolor och för ideella organisationer. Uppdragsutbildningen kan dels riktas mot professionella inom scenkonst och media men även mot andra yrkesverksamma som har behov av kunskaper från dessa områden.

All uppdragsutbildning planeras tillsammans med beställaren och håller samma höga kvalitet som ordinarie utbildning. Uppdragsutbildning kan därför i vissa fall ge högskolepoäng.

StDH ingår i Stockholms konstnärliga högskola (SKH) tillsammans med Dans och Cirkushögskolan och Operahögskolan i Stockholm. Både var för sig och tillsammans kan dessa högskolor erbjuda en unik bredd av ämnesområden och expertis.
SKH täcker områden som teater, dans, musikteater, film, tv, radio, medie- och danspedagogik samt personlig kommunikation och presentationsteknik.

Share |