Ljusdesign

Ljusdesignutbildningen är både teknisk och konstnärlig. Den består av tre likvärdiga och ungefär lika stora delar: teknik, gestaltningsarbete och samarbetsträning.

Antal studieplatser: ca 4

Att arbeta som ljusdesigner

Arbetet som ljusdesigner är en spännande kombination av konstnärlighet, kreativitet och tekniskt kunnande. Ett arbete som kräver självständighet, samarbetsförmåga och stor förståelse för materialet. Som ljusdesigner analyserar och tolkar du den text, den musik eller den koreografi du arbetar med och skapar ljus utifrån din personliga tolkning och gestaltningsidé, allt i samklang med en för teamet gemensam tanke om hur helheten ska gestaltas.

Idéarbetet sker i huvudsak i samarbete med andra yrkesfunktioner i ett team inom olika typer av scenkonst. Ljusdesignern arbetar med teater, dans, musik och liknande sammanhang. En ljusdesigner kommunicerar sina idéer och visioner med hjälp av exempelvis skisser eller bilder och presenterar det slutliga resultatet i form av ritningar och tydlig teknisk dokumentation.

Utbildningen

Utbildningens vision är att utbilda orädda och självständiga konstnärer, som lyckas utmana scenkonstens traditionella språk. Därför är målet i utbildningen att ge dig möjligheter att utveckla ditt yrkeskunnande och konstnärskap.

Det gör vi dels genom att fullskaligt arbeta i hela team där vi tränar många saker samtidigt, som exempelvis ljusteknik, gestaltning och samarbete. I mindre sammanhang och kurser tränar du upp din tekniska färdighet och ditt konstnärliga arbete och du får möjlighet att bredda dig i utbildningens yrkesöverskridande projekt.

Ur innehållet

Utbildningen innehåller exempelvis följande moment:

 • Ljusteknik
 • Ljusdesign
 • Dramaturgi
 • Ritteknik
 • Praktik.

Övningsproduktioner

Vid ett flertal tillfällen har vi samarbeten med studenter från andra utbildningar, både inom SKH och från andra konstnärliga högskolor. Samarbeten med andra scenkonstinstitutioner, teatrar m.fl. förekommer också. Vi strävar efter att bredda utbildningen så att den täcker in hela scenkonstområdet.

Behörighet

Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.
Läs mer här: Så här söker du

Värdefulla förkunskaper

Om du vill jobba inom det här yrket är det viktigt att du har viljan och lusten att visualisera berättelser med hjälp av ljusdesign.

All tidigare erfarenhet inom scenkonstområdet är av värde. Om du har någon typ av grundläggande konstnärlig utbildning i bild, text eller teknik är bra, men inget krav.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Sök i tid!

Vänta inte till sista dagen bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

  - Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens eller dispens/undantag. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Du behöver också bifoga undertecknade intyg som styrker de meriter du åberopar som stöd för din ansökan. Använd helst PDF.

  - Beskriv din bakgrund och varför du vill gå utbildningen. Skriv direkt i ansökningsformuläret, max 4000 tecken.

  - Ladda upp CV/meritförteckning och högst fem intyg/betyg, som styrker dina viktigaste meriter (helst i PDF-format).

  Ljusarbete i scenkonst handlar om textarbete, dans, musik och en hel del annat. I arbetsprovet vill vi se hur du uppfattar och vill gestalta ett stycke text. I år har vi valt att arbeta med Woyzeck av Georg Büchner (du kan låna Woyzeck på biblioteket).

  -
  Ladda upp 5 bilder som beskriver hur du uppfattar det dramatiska förloppet i hela pjäsen. Bilderna får gärna vara gjorda av dig själv, tecknade eller fotograferade. Eller så kan du välja en bild var som helst ifrån, som du tycker stämmer. Bildernas kvalitet är av underordnad betydelse, det viktigaste är att de visuellt berättar något om hur du ”läst” pjäsen (använd formaten gif, jpg eller png).

  - Ladda upp ett dokument som kort beskriver varför du valt just bilderna enligt frågan ovan (helst i PDF-format).

  - Ladda upp en text, max 4000 tecken (ca en A4) där du reflekterar över ljuset i de bilder du har valt. Lägg till en kommentar kring hur det (kanske) skulle kunna lösas praktiskt på en scen (helst i PDF-format).

Obs! Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
E-post: post@mynetwork.se.

Tekniska problem med din ansökan?

Mejla den tekniska supporten för ansökningssystemet post@mynetwork.se eller ring dem på helgfria vardagar mellan kl 08:30-12:00 och 13:00-16:30 på tel nr 0520-580050.

Vad händer sen?

Senast i slutet av januari 2016 får du, genom ett meddelande i ansökningssystemet, information om den fortsatta antagningsprocessen. Då får du bland annat veta vilka datum som gäller för de olika stegen i antagningen.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Ljusdesign är 1 666 800 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för detta program. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till programmet.

Share |

Ljusdesign

Kandidatutbildning, 180 hp
6 terminers heltidsstudier

Startar: Ht 2016

Ansökan: Sista ansökningsdag var 11 januari 2016

Mer om utbildningen

Ljusdesign är en treårig kandidatutbildning som ingår i programmet Bild, ljud och rum för scen, film och media. Läs mer om hur utbildningarna är uppbyggda.

Inriktningsbilaga

Lärare

Thomas Mirstam

Lektor i ljusdesign


Funktionsvariation

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring 08-494 00 000 eller mejla utbildningsinfo.stdh@uniarts.se.