Teater - yrken och utbildningar

Är du intresserad av att gå en teaterutbildning? Här finns en lista på olika yrken inom scenkonstområdet med länkar till utbildningen på grundnivå.

Dramaturg

En dramaturg bearbetar och utvecklar texter, till exempel romaner, till pjäsmanus. I dramaturgens roll ingår också att forska i ämnen som pjäserna
handlar om – samla och presentera ett underlag som hjälper regissören och de andra medarbetarna att skapa en bra föreställning.

Kostymdesigner

Kostymdesignern skapar kostymer till teater, opera, dans, musikal, film och tv. I yrket ingår också att leda arbetet med att tillverka och skaffa fram kostymer. Kostymdesignerns idéer spelar en viktig roll för en produktions visuella uttryck.

Ljuddesigner

En ljuddesigner ansvarar för ljudbilden vid scenproduktioner. Förutom kunskap om ljudteknik kräver yrkesrollen kunskap om grunderna inom musik och dramaturgi. Ljuddesignern arbetar i alla scensammanhang och genrer, bland annat teater, dans och musikal.

Ljusdesigner

En ljusdesigner ansvarar för utformningen av ljussättningen vid scenproduktioner. Yrket kräver både konstnärligt och tekniskt kunnande. Ljusdesignern arbetar bland annat med teaterföreställningar, tv-produktioner, utställningar, mässor, musik- och idrottsevenemang.

Maskör

Maskören både designar och tillverkar maskerna för en produktion. I arbetet ingår att utifrån en text presentera ett maskförslag och därefter tillverka det som behövs för maskeringen. Yrket omfattar flera olika tekniker, bland annat perukmakeri, färgning och klippning av eget hår, sminkning, lösa masker och tandmaskering.

Mimskådespelare

En mimskådespelare berättar historier och gestaltar känslor med kroppen och kroppens rörelser. Yrket präglas av nytänkande och gränsöverskridande. Ofta skapar mimskådespelare unika föreställningar och agerar i olika typer av produktioner: mim, dans, cirkus, performance och talad teater.

Scenkonstproducent

Producenten har det övergripande ansvaret för en scenproduktion, till exempel en teaterföreställning. Yrket handlar om att matcha en produktions resurser med konstnärliga mål. Det kräver dels kunskaper i marknadskommunikation, dels i konstnärliga ämnen som dramaturgi och text- och bildanalys.

Scenograf

En scenograf har det övergripande ansvaret för enteaterföreställnings visuella utformning, det vill säga bestämmer hur den ska se ut. Scenografen formger scenrummet och är ibland den som designar föreställningens kostymer. Yrket kräver breda kunskaper, bland annat om teknik, kulturhistoria och skådespelarnas arbete.

Skådespelare

Skådespelaryrket handlar om att leva sig in i hur andra människor tänker och känner och gestalta det i rollfigurer. Skådespelare arbetar med teaterföreställningar och filmer samt i tv- och radioproduktioner. De kan också läsa in talböcker och dubba tecknad film.

Teaterregissör

Regissören har det konstnärliga helhetsansvaret för en teaterföreställning. Yrket handlar om att kommunicera en vision till medarbetare och publik. En regissör fungerar som samlande kraft och behöver ha förmågan att lyfta fram andra människors kreativitet.

Teatertekniker

En teatertekniker arbetar inom tre huvudområden: ljus-, ljud- och scenteknik. Även bild och video, som blir allt vanligare i scenproduktioner, hör till teknikerns ansvar. Teatertekniker arbetar bland annat med teaterföreställningar, tv-produktioner, musik- och idrottsevenemang.

 Utbildningar inom andra områden

Intervju med Johan på Mask- och perukdesign 

Ett klipp på fyra minuter från redovisningen "Kostym i förvandling" fredag 16 mars 2012. Kostymtecknarna designade kostymerna, mimarna agerade och scenkonstproducenterna satte ljuset.