Fyra studenter ligger på varsin madrass på golvet under en avspänningsövning

Studentliv

Här finns information om studiemedel, studentkåren, försäkringar, studentbostäder och studenthälsa.

Studiemedel

All utbildning vid StDH som består av minst tre veckors studier med minst 50% studietakt berättigar till studiemedel.

CSN

Studiemedel söks hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN.
Kontakta dem på telefon 0771-276 000.
Se även www.csn.se

Studentkåren

Studenternas intressen företräds av studentkåren vid StDH. Studentkåren har rätt att vara representerad i alla beslutande och beredande organ som behandlar utbildningsfrågor. Medlemskap och kåravgift behandlas av studentkåren, medlemskap är frivilligt. Som medlem i kåren blir du automatiskt medlem i Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO) och i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS).

Studieintyg

Är du/har du varit student på StDH och behöver ett studieintyg? Skicka ett mejl till utbildningsinfo.stdh@uniarts.se. Ange vad du vill ha för intyg och till vilken adress du vill ha det skickat. Obs! För att vi ska kunna hitta dig i registret, meddela oss ditt personnummer. Du kan även hämta intyg i receptionen på Linnégatan 87 (öppet 8–16.30).

Har du tidigare studerat på Dramatiska institutet eller Teaterhögskolan ber vi dig istället att skicka ett mejl, med samma uppgifter som ovan, till registrator@uniarts.se.

Studentförsäkring

Som student vid.StDH är du försäkrad vid olycksfall som uppkommit i samband med undervisning eller resor till och från högskolan.

Studentbostäder

Kontakta Stockholms Studentbostäder (SSSB). SSSB:s bostäder och bostadskö är endast till för dig som studerar minst halvfart i Stockholm och är med i en studentkår ansluten till Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO).
tel 08-458 10 10, www.sssb.se

Nationella studentbostadsportalen

www.sokstudentbostad.se

Studenthälsan

Vid medicinska och psykologiska problem under studietiden på StDH har du möjlighet att kontakta Studenthälsan i Stockholm. Studenthälsovården är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård.

Läs mer på www.studenthalsanistockholm.se.

eller scanna QR-koden nedan.

QR-kod

Share |