Överklagande

Beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för högskoleutbildning, kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan.

Om du vill överklaga ett beslut om behörighet ska du skriva till Överklagandenämnden för högskolan, men skrivelsen ska skickas till:

Stockholms dramatiska högskola
Box 24045
104 50 Stockholm

Brevets innehåll

Tala i brevet om

  • vilket beslut du överklagar
  • vilken ändring i beslutet du vill ha
  • varför du anser att beslutet skall ändras.

Skicka även med sådant som du anser har betydelse för ärendet.

Överklaga inom tre veckor

Stockholms dramatiska högskola (StDH) måste ha ditt överklagande inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet, annars kan inte överklagandet prövas.

StDH skickar överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan för prövning. Nämndens beslut kan inte överklagas.

Högskolans beslut om antagning kan ej överklagas.

Share |