Om avgifter

Är du svensk medborgare betalar du ingen anmälnings- eller studieavgift. Däremot har Sverige från och med 1 januari 2011 infört anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU, EES-länder och Schweiz.

Betalar ingen avgift

Svensk medborgare

Du som är svensk medborgare behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Medborgare i ett land inom EU, EES och Schweiz

Om du är medborgare i ett land inom EU, EES och Schweiz behöver du varken betala anmälnings- eller studieavgift. Men då måste du styrka ditt medborgarskap genom att skicka in en vidimerad kopia av ditt pass, giltigt identitetskort där medborgarskap framgår eller annat officiellt dokument som visar medborgarskap. Skicka in den vidimerade kopian tillsammans med ansökan till utbildningen.


Betalar avgift

Gäller alltså inte om du är svensk medborgare, se ovan

Medborgare i ett land utanför EU, EES och Schweiz

Om du är medborgare i ett land utanför EU, EES och Schweiz ska du betala anmälningsavgift och studieavgift.

Obs! Det finns vissa undantag - mer information längst ned på sidan!

Anmälningsavgift

Betala in 900 SEK till följande bankgirokonto i Danske Bank: 792 - 5274 (inom Sverige).

Adressen till Danske Bank är:

Danske Bank
VIP-team Svenska Staten
Box 7523, 103 92 Stockholm

Betalar du utom Sverige måste du även ange nedanstående information:
IBAN-nummer: SE1612000000012810108153
Swift-adress: DABASESX

Stockholms konstnärliga högskola
StDH
Box 24045
104 50 Stockholm

Anmälningsavgiften måste vara insatt på kontot senast sista ansökningsdagen för att din ansökan ska kunna behandlas.

Obs! Glöm inte att ange ditt namn och namnet på den utbildning du har sökt .

Studieavgift

Om du antas till utbildning vid StDH måste du betala en studieavgift. Den ska betalas till StDH per termin och vara inbetald innan du börjar studierna. Betala till bankgirokontot ovan.

Undantag

Undantag från betalningsskyldigheten för medborgare i ett land utanför EU, EES och Schweiz

Vissa undantag finns från betalningsskyldigheten, till exempel om du

  • har permanent uppehållstillstånd i Sverige
  • har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier
  • är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat som har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige
  • är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige
  • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige
  • har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU/EES-land och har uppehållstillstånd i Sverige, är student vid en utländsk högskola men genomför en begränsad del av din utbildning vid en svensk högskola inom ramen för ett utbytesavtal som innebär att studieavgift inte ska tas ut av den mottagande svenska högskolan
  • studerar inom ramen för ett sådant utbytesprogram som studieavgift - enligt beslut av regeringen - inte ska tas ut för.

Bifoga beslutet från Migrationsverket eller uppehållskort

För att styrka att du inte ska betala studieavgift – och alltså omfattas av någon av undantagen ovan - måste du lämna in en vidimerad kopia på beslutet från Migrationsverket om uppehållstillstånd eller uppehållskort. Bifoga detta tillsammans med din ansökan till Stockholms dramatiska högskola.

Har du gjort en ansökan genom antagning.se?

Du måste betala anmälningsavgift till oss även om du redan sökt till andra svenska lärosäten genom antagning.se.

Share |

Mer information

Läs mer om studiemedel, CSN och annat matnyttigt för dig som student.