Behörighet och antagning, avancerad nivå

Här kan du läsa om behörighet och antagning till program och fristående kurser på avancerad nivå.

Ansökan till alla utbildningar på StDH är webbaserad och sker i tre steg. På varje utbildningssida finns specifik information om vad du ska göra när du söker till en viss utbildning. När en utbildning är sökbar finns det en rosa sökknapp i högerspalten. När du klickar på den kommer du till ansökningssystemet och kan fylla i dina uppgifter. När du är inne i systemet kan du pausa och logga in vid ett senare tillfälle.

Så här söker du

När du har klickat på sökknappen ska du gå igenom 3 steg:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Besvara frågorna. Till vissa utbildningar ska du bifoga olika handlingar och arbetsprov.

Behörighet till program på avancerad nivå

För att söka till program på avancerad nivå, dvs. magister- och masterprogram, krävs en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Därutöver kan det finnas krav på särskild behörighet. Kolla i utbildningsplanen exakt vilka särskilda behörighetskrav som gäller för just det program du tänker söka.

Behörighet till fristående kurser på avancerad nivå

För att söka till fristående kurser på avancerad nivå krävs genomgången utbildning på grundnivå. Därutöver kan det finnas krav på särskild behörighet. Kolla i kursplanen exakt vilka särskilda behörighetskrav som gäller för just den kurs du tänker söka.

Validering av reell kompetens

För den som inte uppfyller de formella behörighetskraven är det möjligt att ansöka med reell kompetens som är relevant för det sökta programmet eller kursen.

Läs mer om validering av reell kompetens.

Antagning

Antagningen till StDH:s magister- och masterprogram samt fristående kurser på avancerad nivå sker vanligtvis i flera steg. Hur provprocessen är utformad beror på vilken utbildning du söker. Information om antagningen beskrivs under respektive utbildning.

Share |