Svarta speglar - konstnärlig praktisk självreflektion

Detta magisterprogram riktar sig till dig som är utövande konstnär inom dans, cirkus, performance, bildkonst, regi, dramatik, skrivande, musik.
Kanske har du en konstnärlig examen inom t.ex. scen (teater, dans, cirkus, opera) samt film och media.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: ca 12

Utbildningen är på heltid men upplägget är att vi jobbar tillsammans cirka två intensiva arbetsveckor per månad på StDH och de två övriga veckorna är för självstudier. Även en resa till Baltikum på ca en vecka ingår.

Kursansvariga är Aleksandra Czarnecki Plaude, lektor i rörelsegestaltning, teaterkoreograf, legitimerad Kundaliniyogalärare
Alexander Skantze författare, lektor i film- och tv-manus

Övriga gästlärare är bland andra

  • Johanna Garpe, regissör och professor för Kroppsliga och vokala praktiker på SKH
  • Nalle Laanela artist, grundare av organisationen Clowner utan gränser, clownprofessor och cirkusdirektör på Circus Arts
  • Carl Abrahamsson, konstnär, författare, förläggare, subkulturell entreprenör, m.m.
  • Karin Munters Jameson, dansare, koreograf, danspedagog, lektor på DOCH Dans och Cirkushögskolan
  • Barbro Smeds, professor i konstnärlig kunskapsbildning, dramatiker och regissör
  • Harald Stjerne, professor i manus och regi

Du som går vidare till det andra urvalet (varom mer nedan under Urval), söker med en egen konstnärlig problemfrågeställning, som du tar med dig till intervjun. Denna problemfrågeställning bearbetar du sedan under studietiden med olika speglingstekniker: dels via praktiskt arbete ihop med dina klasskamrater, dels under reflekterande dokumentationsarbete. Vi söker dig som vill jobba med ett holistiskt förhållningssätt till människan-konstnären i en laborativ, undersökande, disciplinerad arbetsmiljö och som, tillsammans med dina lärare och klasskamrater, vill ge dig ut på en resa in i ditt eget konstnärliga landskap, såväl i ljuset som i mörkret.

Antikens speglar gjordes av putsad brons och den bild som där framträdde var alltså suddig och mörk (helt annorlunda än dagens perfekta glasspeglar). Följaktligen längtade dåtidens människor efter andra, klarare bilder, fullständigt ljusa och sanna. Även i den moderna världen söker vi en absolut sanning om oss själva och andra, i vetenskapen och informationsteknologin. Men det här programmet utgår från tanken att konsten arbetar med andra medel, då som nu. Speglingar av oss själva som fortfarande är mörka, suddiga och osäkra, och som just därför bär en annan mening.

Vi söker dig som är modig nog att blotta din sanna spegelbild. Både i samverkan med andra konstnärer och inom ditt eget konstnärliga område. Liksom i myten kommer du att utmanas – och du kommer att misslyckas, och i det misslyckandet kommer du att se dig själv med nya ögon, få putsa din egen svarta spegel.

Upplägg

Ca två intensiva arbetsveckor på StDH per månad, varvat med enskilda hemuppgifter. I utbildningen ingår bl.a. arbete med kroppen som instrument, närvaro-övningar, skrivövningar, feedback-modeller, skriftlig dokumentation, en gemensam resa mm. Du kommer att kunna undersöka dina konstnärliga idéer och tidigare konstnärliga ställningstaganden genom att både föreslå och leda egna kortare arbeten och ingå i andras. Under året gör du ett självständigt arbete om 15 hp. En gemensam resa till Baltikum på ca en vecka ingår. Observera att du under denna utbildning inte får yrkesspecifik teknisk fördjupning inom ditt specifika område. Istället granskar du genom speglingstekniker din inneboende skaparkraft och kanske dina egna tidigare konstnärliga blockeringar. I växelverkan mellan ensemblearbete och det individuella arbetet kan du leta vidare för att renodla dina egna konstnärliga uttryck.

Urval

Urval sker i ett första steg baserat på en skriftlig ansökan bestående av ett cv och ett personligt brev i vilket du motiverar varför du söker utbildningen. Ett andra urvalssteg sker genom intervjuer och en praktisk workshop. Du som går vidare till det andra urvalssteget ska ta med en egen konstnärlig problemfrågeställning. Denna problemfrågeställning bearbetar du sedan, om du blir antagen, under studietiden med olika speglingstekniker: dels via praktiskt arbete ihop med dina klasskamrater, dels under reflekterande dokumentationsarbete.

Behörighet

För att vara behörig till denna utbildning behöver du uppfylla samtliga krav på såväl grundläggande som särskild behörighet såsom de formulerats i programmets utbildningsplan. Grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå är en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Om du inte uppfyller det formella behörighetskravet för grundläggande behörighet kan du ansöka om validering av reell kompetens. Läs mer om detta i nästa stycke.

Har du inte en examen på grundnivå?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, eftergymnasial utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för denna utbildning är: Konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen eller för programmet relevant reell kompetens.
Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.
Engelska 5 eller motsvarande.

Om du saknar gymnasiebetyg i engelska kan du ta ett språktest för att visa att du är behörig i engelska. Det finns även andra sätt att visa behörighet i engelska.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp ditt examensbevis som styrker att du har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har en sådan examen ska du i stället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt valideringskriterierna. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ett examensbevis som styrker att du har en konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har en sådan examen ska du i stället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt valideringskriterierna. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Engelska 5 eller motsvarande.

-ladda upp ditt CV. Använd helst pdf.

-skriv ett personligt brev där du beskriver varför du söker utbildningen (max 8 000 tecken).

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Svarta speglar – konstnärlig praktisk självreflektion är 446 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för detta program. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till programmet.

Share |

Svarta speglar - konstnärlig praktisk självreflektion

Magisterprogram, 60 hp
Pågår vt 2016 - ht 2016, helfart

Startar: 18 januari 2016

Ansökan: Sista ansökningsdag var 19 oktober 2015

Kontakt/lärare

Aleksandra Czarnecki Plaude
Lektor i rörelsegestaltning
aleksandra.plaude@uniarts.se

Lektor i rörelsegestaltning och rytmik, internationell diplomerad Kundalinyogalärare. Verksam även som teaterkoreograf, scenkonstnär och pianist med senaste produktioner på Dramaten: Brev från Eric Ericson, Paradisets barn, Titta livet - en lek och Vad är pengar?.

Alexander Skantze
Lektor i film- och tv-manus
alexander.skantze@uniarts.se

Alexander har arbetat med text och historier i många olika former, samt skrivit böcker, filmmanus, kritik och reportage.


Funktionsvariation

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Helena Sternhoff +46 8 49 400 315, helena.sternhoff@uniarts.se.