Reality Bites - Perspektiv på dokumentärt berättande

Den här kursen vänder sig till dig som har ett pågående dokumentärprojekt. Kursen ger dig möjlighet att i grupp möta olika frågeställningar kring och perspektiv på ditt eget och andras konstnärliga arbete i syfte att stärka det egna konstnärskapet.

Outreach, nya publikgrupper och plattformar och medborgaren som medskapande. Vems verklighet vill/kan du som dokumentär berättare skildra? I den här kursen får du ska beskriva, reflektera och pröva olika perspektiv på din roll som dokumentär berättare utifrån lämplig teori och praxis med avseende på utveckling med hållbara resultat.

Kursen fokuserar på att du i grupp ska öva självständigt kritiskt tänkande över egna och andras konstnärliga arbeten. Den lyfter också fram hur olika kunskapsområden kan berika varandra och synliggöra arbetssätt och förväntade resultat inom respektive område. Syftet är också att öva kritiskt självständigt tänkande över det egna konstutövandet, och genom skrivande reflektera kring de egna konstnärliga processerna och förutsättningarna för yrkesutövningen.

Kursen består av  föreläsningar och reflekterande seminarier vid fem tillfällen under perioden, någon heldag men oftast halvdag (kväll och helgevenemang kan förekomma). Huvuddelen av undervisningen kommer att ske utanför Stockholms innerstad.

Undervisningen sker i grupp och tar sin utgångspunkt i studenternas egna erfarenheter. I föreläsningar och seminarier ges teoretiska perspektiv på de teman som kommer fram i studenternas texter. Handledning ges utifrån det skrivna materialet. Kursperioden avslutas med att alla kursdeltagare skriver en reflekterande text och presenterar sitt pågående arbete. Kursen ställer stora krav på den enskilde kursdeltagarens förmåga till samarbete och självständigt arbete.

Kursen ges på engelska.

Course description on the english website

Ansökan ska bestå av

 • Dokument som visar din grundläggande behörighet (se nedan)
 • CV
 • Ett personligt brev där du berättar varför du söker kursen och beskriver ditt pågående arbete med ett dokumentärprojekt.

Urval

Du söker med ditt cv och ett personligt brev. Efter ansökningstiden kan det vid behov genomföras intervjuer.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.
Läs mer om grundläggande behörighet.

Om du saknar formell behörighet kan högskolan bedöma om du har reell kompetens som motsvarar behörighetskravet. Du måste då bifoga en ansökan om att få din reella kompetens bedömd och beskriva vilka kunskaper och förmågor du har förvärvat samt hur detta har skett. Använd "Ansökan om reell kompetens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben. Om du inte har formell eller reell kompetens kan du begära dispens eller undantag från behörighetskraven. Beskriv då varför du skulle klara utbildning utan att ha de förkunskaper som efterfrågas. Använd ”Ansökan om dispens” som rubrik och skriv max en halv A4.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på en av de två knapparna här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:
 • Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg måste du ansöka om reell kompetens eller dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret.
 • Ladda upp ditt CV.
 • Skriv ett personligt brev där du berättar varför du söker kursen och där du beskriver ett pågående arbete med ett dokumentärprojekt. Skriv direkt i ansökningsformuläret (max 4000 tecken)
 • Om du inte har ett svenskt personnummer ska du även ladda upp en vidimerad (bevittnad) kopia på ditt pass.
 1. Skicka in ansökan!

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten: post@mynetwork.se.
Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte. De som går vidare kallas till en intervju.
Om avgifter

Om du är medborgare i ett land utanför EU, EES och Schweiz ska du betala anmälningsavgift (900 SEK) och studieavgift (75 000 SEK). Läs mer om avgifter.

Funktionsvariation

Som student kan du få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av detta på grund av en dokumenterad funktionsvariation. Om du behöver hjälp med din ansökan ring 08-494 00 000 eller mejla utbildningsinfo.stdh@uniarts.se. 

Share |

Reality Bites - Perspektiv på dokumentärt berättande

Fristående kurs, 7,5 hp,
Ges vid två tillfällen: Vecka 45-49, 2016 respektive vecka 2-6, 2017, Helfart

Startar: Vecka 45, 2016 respektive vecka 2, 2017.

Ansökan: Anmälan stängd

Kursansvarig

Tinna Joné, lektor i dokumentärt berättande, Stockholms dramatiska högskola.

Lärare

gästlärare