Mötesplats - scenkonst och landskap

Den här kursen vänder sig till scenkonstnärer och landskapsarkitekter - gärna med yrkeserfarenhet. Som scenkonstnär har du t.ex erfarenhet av regi, koreografi, scenografi, ljus- och ljuddesign, skådespeleri, musik eller annan scenkonstinriktning. Du bör ha en konstnärlig kandidatexamen eller en kandidatexamen i landskapsarkitektur, alternativt ha yrkeserfarenhet inom dessa områden. Kursen är på avancerad nivå och görs i samarbete med Avdelningen för landskapsarkitektur på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Kursen fokuserar på hur konstnärliga erfarenheter och upplevelser kan möta landskapsupplevelser och erfarenheter, och vilken betydelse det kan få för publikens medverkan. Kursen lyfter också fram hur de olika kunskapsområdena kan berika varandra och synliggöra arbetssätt och förväntade resultat inom respektive område.

Scenkonstnärer och landskapsarkitekter möts och arbetar tillsammans och utvecklar förmågan att skapa komplicerade platsspecifika projekt där idéer och erfarenheter från varje disciplin används. Möjlighet ges att utforska nya sätt att socialt engagera landskap och kultur och bidra till utvecklingen av nya kulturella möten.

Upplägg

Seminarier, föreläsningar, workshoppar, reflektion och eget arbete.

Kursen består av workshoppar med föreläsningar och reflekterande seminarier vid ca fyra-fem tillfällen under perioden. En del av undervisningen kommer att ske utanför Stockholm i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, avdelningen för landskapsarkitektur. Huvuddelen av undervisningen kommer att ske vid Stockholms dramatiska högskola. Kursperioden avslutas med att alla kursdeltagare skriver en reflekterande text och presenterar ett projekt som ett pågående arbete. Kursen ställer stora krav på den enskilde kursdeltagarens förmåga till självständigt arbete och god samarbetsförmåga.

Kursen startar i oktober 2016 och avslutas i mars 2017.

Ansökan ska bestå av

 • CV
 • en kortare beskrivning av varför du vill gå den här kursen
 • en beskrivning av ett projekt som du vill undersöka under kursen. Beskrivningen kan presenteras genom en text men även genom stillbild, film, ljud, skisser mm.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne (t.ex landskapsarkitektur).

Har du inte en kandidatexamen?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

  - Ladda upp ditt examensbevis som styrker att du har en relevant kandidatexamen eller ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens.
  - Ladda upp ditt CV (helst i PDF-format).
  - Skriv ett personligt brev där du beskriver varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret (max 4000 tecken).
  - Ladda upp en beskrivning av ett projekt som du vill undersöka under kursen. Du kan använda olika format för att presentera din beskrivning, text, ljud, bild eller film.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten: post@mynetwork.se.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte. De som går vidare kallas till en intervju.

Om avgifter

Om du är medborgare i ett land utanför EU, EES och Schweiz ska du betala anmälningsavgift (900 SEK) och studieavgift (150 000 SEK).

Share |

Mötesplats - scenkonst och landskap

Fristående kurs på avancerad nivå, 15 hp
Pågår oktober 2016–mars 2017, halvfart

Startar: Ht 2016

Ansökan: Sista ansökningsdag var 21 april 2016

Lärare

Erlingsdotter_Sara_100x124

Sara Erlingsdotter
Lektor i Scenkonst i möte med Landskap
sara.erlingsdotter@uniarts.se

Utvecklar området Mötesplats –Scenkonst och Landskap med fokus på internationellt samarbete och utbildning på avancerad nivå samt forskning vid StDH.

Teater- och operaregissör och ledare av scenkonstverksamheten Himlabacken i Kivik.

Claes Peter Hellwig
Professor i teaterns kreativa processer
claespeter.hellwig@uniarts.se

Claes Peter Hellwig har arbetat som teaterchef och dramaturg/dramatiker sedan 30 år och är även lärare i dramaturgi vid StDH.

Lärare från Avdelningen för landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala:

Gunilla Lindholm, Universitetslektor, PhD och landskapsarkitekt. Läs mer om Gunilla

Susan Paget, Universitetslektor, PhD och landskapsarkitekt. Läs mer om Susan