Michael Chekhov workshop

Som skådespelare kan din kropp vara din bästa vän eller din fiende.
I den här kursen får du chans att arbeta med kroppen och själen.
Med teman som kvalitéerna i olika rörelser och i olika känslor arbetar ni tillsammans i gruppen för att utvecklas som skådespelare inifrån.

Michael Chekhov var elev hos Konstantin Stanislavskij och utvecklade en egen metod för skådespelare som idag lärs ut och används i hela världen.

I workshopen får du arbeta med grunderna i Checkhovs teknik som till exempel kroppsliga minnen och den psykologiska gesten. Det krävs inga förkunskaper men du behöver en vilja att agera och transformeras.

”Det skådespelaren drömmer om – medvetet eller omedvetet – är transformation.” / Michael Chekhov

Kursen vänder sig till dig som arbetar som skådespelare och vill utveckla din sceniska kreativitet och ditt karaktärsarbete.

Kursen bygger på tre delar. Den första delen handlar om att väcka och medvetandegöra kroppen som är det instrument som skådespelaren har med sig och arbetar med hela livet. I den andra delen arbetar vi med den inre och yttre psykologin i syfte att ge verktyg till en ökad kreativitet i gestaltningsarbetet. Den tredje delen består av tillämpning av de metoder och verktyg du erhållit i kursens första delar med riktning mot ett karaktärsarbete baserat på monologtexter hämtade ur antologin Spoon River av Edgar Lee Master.

Kursen ges på engelska och vi kommer i huvudsak att arbeta på engelska men svenska förekommer.

Undervisningen sker i form av praktiska övningar i helklass samt genom självständigt arbete i form av karaktärsutveckling och instudering. 

Vem kan söka

Kursen riktar sig till skådespelare som vill utveckla sin sceniska kreativitet och sitt karaktärsarbete genom Michael Chekhovs gestaltningsverktyg.

Ansökan ska bestå av

 • Dokument som visar din behörighet (se nedan).
 • CV
 • Ett personligt brev där du beskriver varför du söker kursen.

Urval

Du söker med ditt cv och ett personligt brev. Efter ansökningstidens slut kan det vid behov genomföras intervjuer.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.
Läs mer om grundläggande behörighet.

Om du saknar formell behörighet kan högskolan bedöma om du har reell kompetens som motsvarar behörighetskravet. Du måste då bifoga en ansökan om att få din reella kompetens bedömd och beskriva vilka kunskaper och förmågor du har förvärvat samt hur detta har skett. Använd "Ansökan om reell kompetens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben. Om du inte har formell eller reell kompetens kan du begära dispens eller undantag från behörighetskraven. Beskriv då varför du skulle klara utbildning utan att ha de förkunskaper som efterfrågas. Använd ”Ansökan om dispens” som rubrik och skriv max en halv A4.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:
 • Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg måste du ansöka om reell kompetens eller dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret.
 • Ladda upp ditt CV.
 • Skriv ett personligt brev där du motiverar varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret (max 4000 tecken)
 • Om du inte har ett svenskt personnummer ska du även ladda upp en vidimerad (bevittnad) kopia på ditt pass.
 1. Skicka in ansökan!

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten: post@mynetwork.se.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Om avgifter

Om du är medborgare i ett land utanför EU, EES och Schweiz ska du betala anmälningsavgift (900 SEK) och studieavgift (56 250 SEK). Läs mer om avgifter.

Funktionsvariation

Som student kan du få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av detta på grund av en dokumenterad funktionsvariation. Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring 08-494 00 000 eller mejla utbildningsinfo.stdh@uniarts.se.

Share |

Michael Chekhov workshop

Fristående kurs på grundnivå, 7,5 hp,
vecka 2-6, 2017, helfart

Startar: januari 2017

Ansökan: Anmälan stängd

Lärare

Jeffrey Glickman, gästlärare

Kursansvarig

Maria Johansson, professor i skådespeleri

maria.johansson@uniarts.se