Masterprogram i film och media

Ett tvåårigt masterprogram för dig som är yrkesverksam och konstnärligt etablerad inom något av följande områden: filmljud, filmfoto, filmklippning, filmregi, dokumentärt berättande, manus för film/tv eller transmedia, film/tv eller transmedia-produktion (producent/distributör), production design (VFX/digital visuell design) eller animation.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: ca 30

Allmänt om programmet

StDH:s nya tvååriga Masterprogram i film och media fördjupar din yrkespraktik, är forskningsförberedande och leder till en konstnärlig masterexamen på 120 högskolepoäng (hp).

Programmet leds av högskolans professorer och lärare som är framstående utövare och yrkesverksamma inom sina fält. För att garantera möjlighet till spetsutbildning samarbetar högskolan med andra lärosäten både nationellt och internationellt.

En del av utbildningen består av obligatoriska moment som är gemensamma för alla masterstudenter. En annan del består av valbara kurser/workshoppar, både i Sverige och utomlands.

Du genomför under masterprogrammet en eller flera produktioner i team. Du förväntas kunna arbeta självständigt och ha en tydlig vision av vad du vill uppnå med din utbildning. I seminarier, workshoppar och föreläsningar får du dessutom träffa en rad andra aktörer från fältet. Resor och studiebesök ingår i utbildningen.

Målgrupp och inriktningar

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma och konstnärligt etablerade inom något av följande områden:

 • filmljud
 • filmfoto
 • filmklippning
 • filmregi
 • dokumentärt berättande
 • manus för film/tv eller transmedia
 • film/tv eller transmedia-produktion (producent/distributör)
 • production design (VFX/digital visuell design)
 • animation

Du söker alltså till en, eller flera, av dessa inriktningar. För varje inriktning ska du skicka in en separat ansökan.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska. Vissa anpassningar av språket kan göras till studentgruppen så att till exempel svenska kan användas i vissa situationer under utbildningen. I utbildningens skriftliga delar kan studenten normalt välja mellan att skriva på engelska eller svenska.

Behörighetskrav

För att vara behörig till denna utbildning krävs att du uppfyller såväl grundläggande som särskilda behörighetskriterier.

Grundläggande behörighet till konstnärliga utbildningar på avancerad nivå (magister och master) är en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne (till exempel mediestudier, kulturstudier eller designämnen).

Särskild behörighet till denna utbildning består av:

 • Engelska 5 (hette förut Engelska A) eller motsvarande
 • Dokumenterad erfarenhet av minst ett års konstnärligt yrkesarbete inom något av följande områden: filmljud, filmfoto, filmklippning, filmregi, dokumentärt berättande, manus för film/tv eller transmedia, film/tv eller transmedia-produktion (producent/distributör), production design (VFX/digital visuell design), animation, spel- eller interaktionsdesign.

Om du bedöms uppfylla behörighetskraven, går du vidare till urval. Du måste alltså visa att du är behörig för att kunna vara med i urvalet.

Har du inte en kandidatexamen

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Behörighet i engelska

Du behöver visa att du har Engelska 5 eller motsvarande. Om du saknar gymnasiebetyg i engelska kan du ta ett språktest för att visa att du är behörig i engelska. Det finns även andra sätt att visa behörighet i engelska.

Urvals- och antagningsprocessen

Urvalet görs av en antagningsgrupp. Urvalsprocessen sker i två steg.

I ett första steg sker en bedömning av din skriftliga ansökan som ska bestå av:

 1. ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå utbildningen
 2. ditt cv
 3. en beskrivning av ett projekt, en konstnärlig frågeställning eller en forskningsfråga inom området film och media som du vill genomföra och undersöka inom det självständiga arbetets ram. (I utbildningen ingår ett en termin långt självständigt arbete (30 hp). I arbetet ska studenterna bland annat visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt.)

Om du i din ansökan hänvisar till produktioner som du medverkat i kan du även bifoga upp till tre stycken filmfiler.

I urvalsprocessens andra steg genomförs intervjuer och vid behov ett praktiskt prov.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på någon av de rosa knapparna här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:
  - Ladda upp ditt examensbevis som styrker att du har en relevant kandidatexamen eller ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens.

  - Ladda upp ditt gymnasiebetyg eller annat undertecknat intyg som visar att du har godkänt i Engelska 5 eller motsvarande.

  - Ladda upp undertecknade intyg som styrker din erfarenhet av ett års konstnärligt yrkesarbete inom något av följande tio områden: filmljud, filmfoto, filmklippning, filmregi, dokumentärt berättande, manus för film/tv eller transmedia, film/tv eller transmedia-produktion (producent/distributör), production design (VFX/digital visuell design), animation, spel- eller interaktionsdesign. Vi accepterar inte länkar till webbsidor eller dylikt. Intygen bör vara i PDF-format.

  - Skriv ett personligt brev där du beskriver varför du söker utbildningen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, max 8000 tecken (ca två A4).

  - Ladda upp ditt cv (helst i PDF-format).

  - Ladda upp max tre filmfiler som exempel på produktioner du medverkat i, max *150 Mb/fil. Ej obligatoriskt. (Här kan du läsa om hur du komprimerar din film på bästa sätt.) Du som söker Dokumentärt berättande kan ladda upp max tre produktioner i film- och/eller ljudformat.

  - Ladda upp en projektidé, konstnärlig frågeställning eller forskningsfråga enligt ovan, max 3 A4-sidor (helst i PDF-format).

  *Maxgränsen för filmfiler var tidigare 40 Mb/fil men är nu utökad till 150 Mb/fil. Du som redan skickat in en ansökan har rätt att byta ut eller komplettera din ansökan med större filer. Information om hur detta ska gå till har skickats via ett mejl från antagningssystemet. Vi ber om ursäkt för det extra besväret.

Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

I slutet av augusti får du, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om hur den fortsatta antagningsprocessen går till.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- samt studieavgifter för svensk högskoleutbildningen krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK och studieavgiften för Masterprogram i film och media, två år är 1 092 000 kr.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES och Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som är avgiftsskyldig och vill söka stipendium, vänligen kontakta Danijela Krajisnik, danijela.krajisnik@uniarts.se

Share |

Masterprogram i film och media

Masterprogram, 120 hp
Pågår vt 2015 - ht 2016, 2 års heltidsstudier

Startar: Vt 2015

Ansökan: Ansökningstiden har gått ut.