Masterprogram i dokumentärfilm

Ett tvåårigt masterprogram för dig som är yrkesverksam och konstnärligt etablerad inom något av följande fem områden: filmregi för dokumentärfilm, filmfoto för dokumentärfilm, filmklippning för dokumentärfilm, filmproduktion för dokumentärfilm eller filmljud för dokumentärfilm.

Antal studieplatser: ca 8

Allmänt om programmet

StDH:s nya tvååriga Masterprogram i dokumentärfilm fördjupar din yrkespraktik, är forskningsförberedande och leder till en konstnärlig masterexamen på 120 högskolepoäng.

Programmet leds av högskolans professorer och lärare som är framstående utövare och yrkesverksamma inom sina fält. För att garantera möjlighet till spetsutbildning samarbetar högskolan med andra lärosäten både nationellt och internationellt.

En del av utbildningen består av obligatoriska moment som är gemensamma för alla masterstudenter. En annan del består av valbara kurser och workshoppar.

Du genomför under masterprogrammet en eller flera dokumentärfilmsproduktioner i team. Du förväntas kunna arbeta självständigt och ha en tydlig vision av vad du vill uppnå med din utbildning. I seminarier, workshoppar och föreläsningar får du dessutom träffa en rad andra aktörer från fältet. Resor och studiebesök ingår i utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma och konstnärligt etablerade inom något av följande fem områden:

 • filmregi för dokumentärfilm
 • filmfoto för dokumentärfilm
 • filmklippning för dokumentärfilm
 • filmproduktion för dokumentärfilm
 • filmljud för dokumentärfilm.

Urval

Urvalet görs av en antagningsgrupp. Det sker i ett första steg genom bedömning av inskickat cv, personligt brev på högst 2 A4-sidor där du motiverar varför du vill gå utbildningen, samt en projektidé, konstnärlig frågeställning eller forskningsfråga på högst 3 A4-sidor inom området dokumentärfilm som du vill genomföra och undersöka inom det självständiga arbetets ram. I ett andra steg sker intervjuer och vid behov ett praktiskt prov.

Behörighet

För att vara behörig till denna utbildning behöver du uppfylla samtliga krav på såväl grundläggande som särskild behörighet såsom de formulerats i programmets utbildningsplan. Grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå är en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Om du inte uppfyller det formella behörighetskravet för grundläggande behörighet kan du ansöka om validering av reell kompetens. Läs mer om detta i nästa stycke.

Har du inte en examen på grundnivå?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, eftergymnasial utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för denna utbildning är:

 • Konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen eller för programmet relevant reell kompetens.
 • Dokumenterad erfarenhet av minst ett års konstnärligt yrkesarbete inom något av följande fem områden: filmregi för dokumentärfilm, filmfoto för dokumentärfilm, filmklippning för dokumentärfilm, filmproduktion för dokumentärfilm eller filmljud för dokumentärfilm.
 • Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.
 • Engelska 5 eller motsvarande.

Om du saknar gymnasiebetyg i engelska kan du ta ett språktest för att visa att du är behörig i engelska. Det finns även andra sätt att visa behörighet i engelska.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp ditt examensbevis som styrker att du har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har en sådan examen ska du i stället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt valideringskriterierna. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ett examensbevis som styrker att du har en konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har en sådan examen ska du i stället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt valideringskriterierna. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp undertecknade intyg som styrker din erfarenhet av minst ett års konstnärligt yrkesarbete inom något av följande fem områden: filmregi för dokumentärfilm, filmfoto för dokumentärfilm, filmklippning för dokumentärfilm, filmproduktion för dokumentärfilm eller filmljud för dokumentärfilm. Ditt konstnärliga yrkesarbete ska styrkas med hjälp av korta intyg där det på ett tydligt sätt framgår vad du har gjort och under vilken tidsperiod. Intygen kan vara skrivna av uppdrags-, arbetsgivare, samarbetspartners, producenter, medarbetare/kollegor. Vi tar inga referenser, godtar inte hemsidor och portfolios som intyg, och vi googlar inte sökande. Samma regler gäller för alla, och inga undantag görs från ovanstående. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Engelska 5 eller motsvarande.

-ladda upp ditt CV. Använd helst pdf.

-skriv ett personligt brev om högst 8 000 tecken (ca två A4-sidor) där du motiverar varför du vill gå utbildningen.

-ladda upp en projektidé, konstnärlig frågeställning eller forskningsfråga på högst tre A4 (ca 12 000 tecken) inom området dokumentärfilm som du vill genomföra och undersöka inom det självständiga arbetets ram.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Tekniska problem med din ansökan?

Mejla den tekniska supporten för ansökningssystemet post@mynetwork.se eller ring dem på helgfria vardagar mellan kl 08:30-12:00 och 13:00-16:30 på tel nr 0520-580050.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Masterprogram i dokumentärfilm är 1 111 200 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för detta program. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till programmet.

Share |

Masterprogram i dokumentärfilm

Masterprogram, 120 hp
Pågår ht 2016 - vt 2018, helfart

Startar: 29 augusti 2016

Ansökan: Sista ansökningsdag var 5 februari 2016

Kontakt/lärare

Tinna Joné
Lektor i dokumentärt berättande
tinna.jone@uniarts.se

Ylva Gustavsson
Lektor i filmregi
ylva.gustavsson@uniarts.se

Michal Leszczylowski
Professor i filmklippning
michal.leszczylowski@uniarts.se


Funktionsvariation

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring 08-494 00 000 eller mejla utbildningsinfo.stdh@uniarts.se.