Ledarskap och konstnärlig och kreativ verksamhet

Den här kursen vänder sig till dig som har arbetat en del som ledare inom konstnärlig eller kreativ verksamhet och vill utvecklas i din yrkesroll.

Fokus ligger på de specifika utmaningarna i det konstnärliga och kreativa ledarskapet med avseende på ledarrollen i en alltmer komplex verklighet. Vi kommer lära av exempel på effektiva strategier under osäkra förhållanden, hur man kan förstå och handskas med motivation och mening i förhållande till medarbetare och andra aktörer, hur man skapar samling och riktning mm. Vi arbetar med Cynefin-modellen, Appreciative Inquiry, Systemteori och Komplexitetsteori.

Kursen är förankrad i forskning och erfarenheter utifrån praxis. Du presenteras för teorier, verktyg och metoder som kan hjälpa dig identifiera problemställningar i organisationer och föreslå hur man kan agera för att utveckla verksamheten. Utöver att få perspektiv på dina egna erfarenheter vidgas dina vyer genom de andra deltagarnas erfarenheter och bidrag. Vi lyfter också fram hur olika kunskapsområden kan berika varandra och synliggöra arbetssätt och förväntade resultat inom respektive område.

Kursens upplägg är föreläsningar och reflekterande seminarier vid fem tillfällen, någon heldag men oftast halvdag (kvälls- och helgevenemang kan förekomma).

Kursen fokuserar på att du i grupp ska öva självständigt kritiskt tänkande över egna och andras sätt att leda. Kursen lägger stor vikt vid att du genom ditt skrivande ska reflektera över förmågan att se, förmågan att förstå och förmågan att agera. Du skriver en egen text om ett dilemma. Du ska beskriva, reflektera och pröva olika perspektiv på din roll och din organisationssituation utifrån lämplig teori och praxis med avseende på utveckling och förbättring med hållbara resultat. Handledning ges utifrån det skrivna materialet och du får feedback på något som är viktigt för dig och ditt arbete just nu. Det är viktigt att du som kursdeltagare har förmåga till samarbete och självständig reflektion.

Ansökan ska bestå av

 • Dokument som visar din grundläggande behörighet (se nedan).
 • Dokument som visar din särskilda behörighet: Erfarenhet av ledarskap
 • CV
 • Ett personligt brev där du motiverar varför du söker kursen. Det skall innehålla en kort beskrivning av dig, ditt arbete, utmaningar/reflektioner kring ledarskap och ledarrollen och vad du önskar få ut av kursen.

Urval

Du söker med ditt cv och ett personligt brev och det är utifrån detta som vi avgör vilka sökande som är mest lämpade att delta i kursen. Efter ansökningstiden kan det vid behov genomföras intervjuer.

Behörighet

För att söka kursen krävs 1) grundläggande behörighet för högskolestudier och 2) särskild behörighet i form av dokumenterad erfarenhet av ledarskap.
Läs mer om grundläggande behörighet.

Om du saknar formell behörighet kan högskolan bedöma om du har reell kompetens som motsvarar behörighetskravet. Du måste då bifoga en ansökan om att få din reella kompetens bedömd och beskriva vilka kunskaper och förmågor du har förvärvat samt hur detta har skett. Använd "Ansökan om reell kompetens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben. Om du inte har formell eller reell kompetens kan du begära dispens eller undantag från behörighetskraven. Beskriv då varför du skulle klara utbildning utan att ha de förkunskaper som efterfrågas. Använd ”Ansökan om dispens” som rubrik och skriv max en halv A4.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:
 • Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg måste du ansöka om reell kompetens eller dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret.
 • Ladda upp ditt CV.
 • Skriv ett personligt brev där du motiverar varför du söker kursen. Det ska innehålla en kort beskrivning av dig, ditt arbete, reflektioner kring ledarskapets utmaningar samt vad du önskar få ut av kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret (max 4000 tecken)
 • Om du inte har ett svenskt personnummer ska du även ladda upp en vidimerad (bevittnad) kopia på ditt pass.
 1. Skicka in ansökan!

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten: post@mynetwork.se.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte. De som går vidare kallas till en intervju.

Om avgifter

Om du är medborgare i ett land utanför EU, EES och Schweiz ska du betala anmälningsavgift (900 SEK) och studieavgift (75 000 SEK). Läs mer om avgifter.

Funktionsvariation

Som student kan du få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av detta på grund av en dokumenterad funktionsvariation. Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring 08-494 00 000 eller mejla utbildningsinfo.stdh@uniarts.se.

Share |

Ledarskap och konstnärlig och kreativ verksamhet

Fristående kurs. 7,5 hp,
Vecka 45-49, Helfart

Startar: Vecka 45

Ansökan: Sista ansökningsdag är 8 september 2016

Lärare

Christer Windeløv-Lidzélius, gästprofessor, Stockholms dramatiska högskola, samt rektor för Kaospiloterne Danmark.

Kursansvarig

Tinna Joné, lektor, Stockholms dramatiska högskola