Från idé till berättelse

Att hitta en idé är ganska lätt. Svårare är att låta bli att förbättra den. Denna kurs visar dig ett antal metoder och redskap som ger din idé en möjlighet att utvecklas utan din hjälp.

Du kommer till kursen med ett uppslag till ett dramatiskt verk. Kursen består av skrivövningar och rumsliga redovisningar. Tid ägnas även åt teorier och traditioner kring idébildning, där frågor ställs kring begrepp som tema, aktualitet, smak, genre och publik. Kursen kräver närvaro på skolan fyra dagar i veckan. Den femte ägnas åt hemuppgifter.

Vad vi oftast gör är att vi funderar ihjäl vår goda idé. Med vår entusiasm och vår oro bearbetar vi uppslaget så grundligt att det levande i det blir till stoft blott. Men det är inte vi som ska arbeta för idén - den ska arbeta för oss. I väntan på att vår idé har processat färdigt, så gör vi klokt i att göra någonting annat. Denna kurs vill träna oss i att göra något annat. Egendomligt? Tänk så här: vi vet alla att när man funderar över ett tema eller en berättelse, verkar allt runtomkring peka på det som upptar oss. Allt omkring oss verkar plötsligt ha fått relevans för vårt arbete. Man kan nästan stoppa in vad som helst ur omvärlden - det passar.

På kursen kommer vi genom olika associativa övningar göda vår idé utan att försöka utveckla den, domptera eller styra den. Så småningom har vi samlat ett antal texter (text, performance, samtal, minnen).

Första delen handlar om berättelse, tema. När det blir dags för huvudpersonerna gör vi likadant. Varje individ kan spåras genom det stora antal dokument (mejl, brev, myndighetspapper, dagböcker, andras vittnesmål) som vi omges av och kan kartläggas genom. Vi tillverkar dokumenten. Nu har vi samlat våra olika övningar. Vi har gjort något annat och lämnat idén ifred. Vad har vi gjort? Vi har skapat ett arkiv kring vår idé. Arkiv betyder det som kommenderar. Men arkiv betyder också det som börjar. Arkiv kräver en början. Var och en av kursdeltagarna tar nu sitt arkiv och öppnar det mitt i den ursprungliga idén. Och... där är den. Berättelsen. Av sig självt liksom. Medan den nervöse studenten gjorde annat.

Vem kan söka

Kursen riktar sig till dig som är verksam som berättare. Du kan vara författare, skådespelare, mimare, filmare eller dansare. Eller lyriker.

Undervisningen sker i form av workshops, föreläsningar, seminarier och diskussioner.

Kursen ges i huvudsak på svenska men engelska kan förekomma.

Ansökan ska bestå av

 • Dokument som visar din behörighet (se nedan).
 • CV
 • Ett brev där du berättar vad det är i kursen du vill uppleva och behöver i din praktik.

Urval

Du söker med ditt cv och ditt personliga brev. Efter ansökningstidens slut kan det vid behov genomföras intervjuer.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier med undantag för Svenska 1, 2, och 3 eller motsvarande samt Engelska 6 eller motsvarande. Läs mer om grundläggande behörighet.

Om du saknar formell behörighet kan högskolan bedöma om du har reell kompetens som motsvarar behörighetskravet. Du måste då bifoga en ansökan om att få din reella kompetens bedömd och beskriva vilka kunskaper och förmågor du har förvärvat samt hur detta har skett. Använd "Ansökan om reell kompetens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben. Om du inte har formell eller reell kompetens kan du begära dispens eller undantag från behörighetskraven. Beskriv då varför du skulle klara utbildning utan att ha de förkunskaper som efterfrågas. Använd ”Ansökan om dispens” som rubrik och skriv max en halv A4.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:
 • Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg måste du ansöka om reell kompetens eller dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret.
 • Ladda upp ditt CV.
 • Skriv ett personligt brev där du motiverar varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret (max 4000 tecken)
 • Om du inte har ett svenskt personnummer ska du även ladda upp en vidimerad (bevittnad) kopia på ditt pass.
 1. Skicka in ansökan!

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten: post@mynetwork.se.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Om avgifter

Om du är medborgare i ett land utanför EU, EES och Schweiz ska du betala anmälningsavgift (900 SEK) och studieavgift (75 000 SEK). Läs mer om avgifter.

Funktionsvariation

Som student kan du få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av detta på grund av en dokumenterad funktionsvariation. Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring 08-494 00 000 eller mejla utbildningsinfo.stdh@uniarts.se.

Share |

Från idé till berättelse

Fristående kurs på grundnivå, 7,5 hp,
vecka 2-6, 2017, helfart

Startar: januari 2017

Ansökan: Anmälan stängd

Kursplan

Lärare

StjerneHarald_webb

Harald Stjerne, professor emeritus i filmmanus vid StDH

harald.stjerne@uniarts.se