Filmskådespeleri vt16

För yrkesverksamma skådespelare som vill fördjupa sin kunskap om och erfarenhet av att agera framför en kamera samt hur man berättar med filmmediet.

Ansökningstiden har gått ut.

Antal studieplatser: ca 12

Är det en annan sorts skådespeleri framför en kamera än på exempelvis en scen?
Hur stort kan jag spela – hur litet kan jag spela?
Hur påverkas mitt skådespeleri genom att jag ibland ställer mig bakom kameran?

Genom att skapa en ensemble av skådespelare med grundläggande kunskap om praktiskt filmskapande både framför och bakom kameran, avser kursen att ge skådespelarna ökat inflytande över sina konstnärliga uttryck och sina professionella karriärer.

Upplägg

Kursens deltagare kommer gemensamt att utgöra ett litet, rörligt och självständigt filmteam som utöver lärarledda filmövningar kommer att skapa en bredd av scener och kortfilmer utifrån olika teman, genrer och tekniker. Undervisningen är bland annat inspirerad av metoder utvecklade av Sanford Meisner, Stanislavski, Ivana Chubbuk och Mel Churcher.

Kursen kommer att innehålla skådespelarmoment som improvisation, scenförståelse, karaktärsarbete och kamerateknik (att agera framför kameran) med avsikt att stärka ensemblespel och skapa en gemensam terminologi. Kursens produktionsmoment är på en grundläggande nivå och utgörs av manusskrivande, filmfoto, filmljud, regi, produktion och redigering.

Utöver kursansvarig lärare Matthew Allen, möter deltagarna också andra lärare från StDH samt yrkesverksamma representanter från filmbranschen.

Vem kan söka

Kursen Filmskådespeleri riktar sig till yrkesverksamma skådespelare som vill fördjupa sin kunskap om och erfarenhet av att agera framför en kamera samt hur man berättar med filmmediet.

Urval

Urval sker baserat på en skriftlig ansökan med personligt brev och intervjuer vid behov.

Behörighet

För att vara behörig till denna kurs behöver du uppfylla samtliga krav på såväl grundläggande som särskild behörighet såsom de formulerats i kursens kursplan. Grundläggande behörighet för studier på fristående kurser på avancerad nivå är genomgången utbildning på grundnivå. Om du inte uppfyller det formella behörighetskravet för grundläggande behörighet kan du ansöka om validering av reell kompetens. Läs mer om detta i nästa stycke.

Har du inte genomgått utbildning på grundnivå?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig kursen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, eftergymnasial utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för denna kurs är: Konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen eller för kursen relevant reell kompetens.
Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.
Engelska 5 eller motsvarande.

Om du saknar gymnasiebetyg i engelska kan du ta ett språktest för att visa att du är behörig i engelska. Det finns även andra sätt att visa behörighet i engelska.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp studieintyg som styrker att du har genomgången utbildning på grundnivå. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har sådan utbildning ska du i stället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt valideringskriterierna. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ett examensbevis som styrker att du har en konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har en sådan examen ska du i stället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt valideringskriterierna. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Engelska 5 eller motsvarande.

-ladda upp ett personligt brev. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Filmskådespeleri är 240 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för denna kurs. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till kursen.

Share |

Filmskådespeleri vt16

Fristående kurs, avancerad nivå, 30 hp
Pågår vt 2016, helfart

Startar: 18 januari 2016

Ansökan: Sista ansökningsdag var 5 oktober 2015

Kontakt/lärare

Porträttfoto av Matthew Allen

Matthew Allen
Lektor i scenisk gestaltning, kursansvarig
matthew.allen@uniarts.se

Matthew är även verksam som skådespelare, manusförfattare, regissör med erfarenhet av att arbeta i San Fransisco, Los Angeles, New York och Stockholm.


Funktionsvariation

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Helena Sternhoff +46 8 49 400 315, helena.sternhoff@uniarts.se.