Filmiskt och sceniskt deltagande berättande

Involverar du publiken direkt i ditt verk, eller vill du få en inblick i hur deltagande berättande skapas? Är du verksam inom film eller tv med intresse även för spel, stadsinstallationer och sociala medier som en bärande del i produktionen? Brinner du för interaktiv teater, interactive performance eller lajv?

Denna kurs ger en grundlig introduktion i deltagande filmiska och sceniska upplevelser, med hänsyn till såväl etiska som konstnärliga aspekter. Kursen syftar också till att ge dig kunskap om genomförande samt att du ska reflektera över samhälleliga och affärsmässiga aspekter.

Genom en serie fallstudier från svensk och internationell deltagarkonst och underhållning får du en god känsla för historik och nutid. Du introduceras för designmetoder och tekniker för deltagande drama. I diskussion och workshoppar i grupp, samt enskilt reflekterande arbete utforskar du hur verket förändras när mottagaren blir medverkande.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshop.

Kursen ges huvudsakligen på svenska. Engelska kan förekomma.

Vem kan söka

Kursen riktar sig till dig som är verksam inom film eller tv och är intresserad av deltagande berättande.

Ansökan ska bestå av

 • Dokument som visar din behörighet (se nedan).
 • CV
 • Ett personligt brev där du beskriver varför du söker kursen.

Urval

Du söker med ditt cv och ett personligt brev. Efter ansökningstidens slut kan det vid behov genomföras intervjuer.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Läs mer om grundläggande behörighet.

Om du saknar formell behörighet kan högskolan bedöma om du har reell kompetens som motsvarar behörighetskravet. Du måste då bifoga en ansökan om att få din reella kompetens bedömd och beskriva vilka kunskaper och förmågor du har förvärvat samt hur detta har skett. Använd "Ansökan om reell kompetens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben. Om du inte har formell eller reell kompetens kan du begära dispens eller undantag från behörighetskraven. Beskriv då varför du skulle klara utbildning utan att ha de förkunskaper som efterfrågas. Använd ”Ansökan om dispens” som rubrik och skriv max en halv A4.

Så här söker du

Du söker via ett webbaserat ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:
 • Ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg måste du ansöka om reell kompetens eller dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret.
 • Ladda upp ditt CV.
 • Skriv ett personligt brev där du motiverar varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret (max 4000 tecken)
 • Om du inte har ett svenskt personnummer ska du även ladda upp en vidimerad (bevittnad) kopia på ditt pass.
 1. Skicka in ansökan!

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl så kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten: post@mynetwork.se.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Om avgifter

Om du är medborgare i ett land utanför EU, EES och Schweiz ska du betala anmälningsavgift (900 SEK) och studieavgift (75 000 SEK). Läs mer om avgifter.

Funktionsvariation

Som student kan du få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av detta på grund av en dokumenterad funktionsvariation. Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring 08-494 00 000 eller mejla utbildningsinfo.stdh@uniarts.se.

Share |

Filmiskt och sceniskt deltagande berättande

Fristående kurs på grundnivå, 7,5 hp,
vecka 2-6, 2017, helfart

Startar: januari 2017

Ansökan: Anmälan stängd

Lärare

Christopher Sandberg, gästlärare, skapare och producent av deltagande dramaserier, nationellt och internationellt.

christopher.sandberg@uniarts.se