Bygga broar

Kursen Bygga broar är ett möte mellan studenter från konstnärliga utbildningar i Europa och USA. Kursen fokuserar på konstnärligt samarbete i grupp där den egna utbildningsinriktningen inte nödvändigtvis behöver prägla det gemensamma arbetet.

Antal platser: ca 5
Undervisningsspråk: engelska

Kursen är totalt 15 hp lång och består av tre delkurser. Dessa delkurser ges i tre cykler om ca tio dagar per gång och är förlagda till Zürich, New York och Helsingfors/Stockholm. Kursen är ett samarbete som StDH har med Aalto-universitetet i Helsingfors, ZhDK - Züricher hochschule der Künste i Zürich, SVA - School of visual arts i New York och ETW - Experimental Theatre Wing, TISCH School of the Arts, New York University. Första delkursen är förlagd till Zürich under perioden 7-14 januari 2017.

Urval

Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. Du ska lämna in cv och ett personligt brev där du beskriver varför du vill delta i kursen. I bedömningen läggs särskild vikt vid den sökandes motivering av sin önskan att delta i detta internationella arbete.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå med undantag från Svenska 1, 2, 3. Till denna kurs krävs även särsklid behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan du ansöka om dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller det formella behörighetskravet. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i ansökningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Särskild behörighet: 10 hp i scen och media med inriktning mot teaterregi, dramatik/dramaturgi, scenkonstproducent, ljusdesign, ljuddesign, mask- och perukdesign, scenografi, kostymdesign, teaterteknik, skådespeleri, mimskådespeleri, berättande animerad film, radio eller TV.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp intyg som styrker att du har 10 hp i scen och media med inriktning mot teaterregi, dramatik/dramaturgi, scenkonstproducent, ljusdesign, ljuddesign, mask- och perukdesign, scenografi, kostymdesign, teaterteknik, skådespeleri, mimskådespeleri, berättande animerad film, radio eller TV. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ditt CV. Använd helst pdf.

-ladda upp ett personligt brev där du beskriver varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Bygga broar är 150 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Share |

Bygga broar

Fristående kurs, grundnivå ej nybörjare, 15 hp
Pågår vårterminen 2017-vårterminen 2018,

Startar: 6 januari 2017

Ansökan: Ansökan stängd

Kontakt/lärare

Christina Molander
Prefekt för Institutionen för scenkonst
christina.molander@uniarts.se

Thomas Mirstam
Lektor i ljusdesign
thomas.mirstam@uniarts.se

PeO Sander
Lektor i scenkonstproduktion
peo.sander@uniarts.se


Funktionsnedsättning?

Om du har någon funktionsnedsättning och behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Sara Sigsjö +46 8 49 400 291, sara.sigsjo@uniarts.se.