Om våra grundutbildningar

Våra grundutbildningar, kandidatutbildningarna, är treåriga heltidsutbildningar. Här förklarar vi hur de är uppbyggda.

Program för scen, film och media

Om du går en kandidatutbildning ingår din utbildning i ett av dessa program:

  • Bild, ljud och rum för scen, film och media: Design för film och tv, Filmfoto, Filmklippning, Filmljud, Kostymdesign, Ljuddesign, Ljusdesign, Mask- och perukdesign, Scenografi och Teaterteknik.
  • Idé- och projektutveckling för scen, film och media: Berättande animerad film, Dokumentärfilm, Dramatik/dramaturgi, Filmmanus, Filmproduktion, Radio, Scenkonstproducent och Tv.
  • Regi och skådespeleri för scen, film och media: Filmregi, Mimskådespeleri, Skådespeleri och Teaterregi.

 

Kandidatutbildning, 180 hp

En kandidatutbildning är en treårig utbildning på grundnivå, sex terminers heltidsstudier, och omfattar 180 hp (högskolepoäng).

Inriktning, 142,5 hp

Den dominerande delen av utbildningen sker inom din inriktning, exempelvis filmfoto, radio eller mimskådespeleri. Din yrkesspecifika undervisning är förlagd hit. Här sker möten mellan studenter i olika teamkonstellationer och yrkesfunktioner i realistiska produktionsövningar och projekt. Inriktningskurserna utgör 142,5 hp. Alla inriktningar ingår i ett av de tre programmen ovan.

Programgemensamma kurser, 15 hp

I programmen skapas arenor för andra möten än de som sker inom ramen för inriktningarna. Här lyfter vi fram kunskaper och ingångar till arbetet som gynnas av andra sammanhang än de förväntade. De programgemensamma kurserna utgör 15 hp.

Valbara kurser, 15 hp

Under studietiden gör studenterna enskilda val i sin utbildning. De valbara perioderna erbjuder kurser och projekt som ger studenten tillgång till en mängd olika konstnärliga uttryck, tekniker och förhållningssätt. De valbara kurserna utgör 15 hp.

Högskolegemensamma kurser, 7,5 hp

Du deltar i kurser som gemensamma för StDH:s samtliga studenter. I dessa kurser utvecklar du din förmåga att kritiskt reflektera över ditt eget och andras konstnärliga förhållningssätt. Du får även möjlighet att diskutera relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter på ditt arbete. De högskolegemensamma kurserna utgör 7,5 hp.

Share |

Har du frågor?

Skriv till utbildningsinformationen.

Eller ring: 08-49 400 000

Telefontid: måndag–fredag kl.10.00-11.00