Skapandet av en kortopera

Hur regisserar man en opera? På vilket sätt skiljer sig en operakostym från en kostym för talteater? Kursen Skapandet av en kortopera vänder sig till dig som vill sätta upp ett kortare färdigkomponerat operaverk för scenen och få inblick i operans sceniska villkor.

Kursen ges i samarbete med Operahögskolan och Kungl. Musikhögskolan och riktar sig framförallt till dig som har studerat någon av följande inriktningar: regi, scenografi, kostymdesign, mask- och perukdesign,  ljusdesign eller teaterteknik. Du övar dig i att gestalta en musikdramatisk idé till ett färdigt sceniskt verk utifrån din egen inriktning i samarbete med de andra yrkesfunktionerna som ingår i det musikdramatiska teamet.

Med utgångspunkt från ett färdigt operalibretto och ett klaverutdrag skapar du ett gestaltningsförslag som gruppen sedan realiserar tillsammans i form av en uppsättning för scenen med sångare och musiker.

Undervisningen består av handledning och återkoppling kring librettot och klaverutdraget. I anslutning till premiären hålls examinerande samtal med ansvariga lärare. Fokus ligger på operans sceniska värld och på det som skiljer opera från traditionell talteater. Målen med kursen är att du genom att sätta upp en kortopera får förståelse för operans villkor och förutsättningar. Kursen ges under perioden januari till maj 2017.

Upplägg

Kursen inleds med en instuderingsperiod. Därpå följer gestaltningsarbete, kollationering och repetitioner – och avslutningsvis premiären på kortoperan. Kursen ges på halvfart med Intensivperioder.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för studier på grundnivå och särskild behörighet: 100 hp inom någon av inriktningarna scenografi, kostymdesign, teaterregi, teaterteknik, mask- och perukdesign, ljusdesign alternativt motsvarande erfarenhet.

Om du saknar formell behörighet kan högskolan bedöma om du har reell kompetens som motsvarar behörighetskravet. Du måste i så fall ansöka om att få din reella kompetens bedömd och beskriva vilka kunskaper och förmågor du har förvärvat samt hur detta har skett. Det gör du direkt i anmälningsformuläret skriv "Ansökan om reell kompetens" som rubrik. 

Om du inte har formell eller reell kompetens kan du begära dispens eller undantag från behörighetskraven. Beskriv då varför du skulle klara utbildning utan att ha de förkunskaper som efterfrågas. Skriv ”Ansökan om dispens” som rubrik.

Värdefulla förkunskaper

Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har erfarenhet av att ha arbetat med musikteater eller ha gått kursen: Introduktion i skapande av musikdramatiska verk eller motsvarande utbildning.

Så här söker du

Du söker kursen i vårt webbaserade formulär genom att klicka på den rosa knappen "Sök här". Där skapar du ett konto, fyller i dina personuppgifter och laddar upp dokument som styrker din behörighet. Där formulerar du också ett personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund vad gäller utbildning och arbetslivserfarenhet samt vad du är mest intresserad av (scenografi, kostymdesign, teaterregi, teaterteknik, ljusdesign eller mask- och perukdesign). Och varför du söker kursen.

När du har sökt

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte. De som går vidare kallas till en intervju.

Anmälnings- och studieavgifter

Om du är medborgare i ett land utanför EU, EES och Schweiz ska du betala anmälningsavgift (900 SEK) och studieavgift (150 000 SEK). Läs mer om avgifter.

Share |

Skapandet av en kortopera

Fristående kurs på grundnivå, 15 hp,
januari 2017– maj 2017, Halvfart

Startar: En inledande träff i november 2016. Sedan pågår kursen januari–maj 2017.

Ansökan: Senast 27 september 2016

KnappSokHarDOCH

Kursansvariga

Anders Aare, lektor i ljuddesign, Stockholms dramatiska högskola
E-post: anders.aare@uniarts.se

Netta Frister Aaron, producent, scenkonst, Stockholms dramatiska högskola
E-post: netta.fristeraaron@uniarts.se

Lärare

Wilhelm Carlsson, professor i musikdramatisk gestaltning, Operahögskolan
E-post: wilhelm.carlsson@uniarts.se