Skådespelare skriver manus

Känner du som skådespelare att du har en berättelse inom dig, men vet inte riktigt hur du ska få ner den på papper? Skådespelare gestaltar berättelser med sin röst och sin kropp. Denna kurs syftar till att utveckla skådespelares berättande förmåga genom att ge dem nya verktyg och kunskap om skiftande arbetsprocesser för att skriva för scen, film, radio och tv. Vi tror att din erfarenhet av att själv spela har betydelse för hur du väljer att berätta.

Antal studieplatser: ca 12

Upplägg

Du söker till kursen med en idé till ett manus för antingen film, TV, scen eller radio, och utvecklar sedan den idén under kursens gång. Terminen inleds med ett introducerande seminarium med syfte att starta upp studenternas skrivprocess och behandlar struktur, karaktärsutveckling och tematik, samt praktiskt arbete i form av mindre skrivövningar. Studenterna kommer också att få tips och tankar om hur man kan lägga upp och planera sitt enskilda skrivarbete. Under introduktionsseminariet kommer varje student att presentera sin idé för gruppen och reflektera kring de övriga studenternas textidéer. Efter detta skriver studenten mot deadlines, studenterna läser varandras texter och samlas sedan i mindre grupper med en handledare för att diskutera manusen. Detta kommer att pågå olika i intervaller under hela terminen.

Tider för seminarierna görs i möjligaste mån upp med studenterna så att de som deltar även kan underhålla sin professionella praktik parallellt med att de studerar.

Vem kan söka

Kursen Skådespelare skriver manus riktar sig till yrkesverksamma skådespelare som vill fördjupa sin kunskap om och erfarenhet av att skriva manus för film, TV, scen eller radio.

Urval

Urval sker baserat på en skriftlig ansökan som kortfattat beskriver det skrivprojekt du vill utveckla inom kursen, max två A4. Du ska även bifoga cv samt ett personligt brev som beskriver varför du vill gå kursen. Ansökan bedöms av en antagningsgrupp. Vid behov kallas de sökande till intervju.

Behörighet

För att vara behörig till denna kurs behöver du uppfylla samtliga krav på såväl grundläggande som särskild behörighet såsom de formulerats i kursens kursplan. Grundläggande behörighet för studier på fristående kurser på avancerad nivå är genomgången utbildning på grundnivå. Om du inte uppfyller det formella behörighetskravet för grundläggande behörighet kan du ansöka om validering av reell kompetens. Läs mer om detta i nästa stycke.

Har du inte genomgått utbildning på grundnivå?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig kursen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, eftergymnasial utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för denna kurs är: Konstnärlig kandidatexamen i skådespeleri eller för kursen relevant reell kompetens.
Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.
Engelska 5 eller motsvarande.

Om du saknar gymnasiebetyg i engelska kan du ta ett språktest för att visa att du är behörig i engelska. Det finns även andra sätt att visa behörighet i engelska.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp studieintyg som styrker att du har genomgången utbildning på grundnivå. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har sådan utbildning ska du i stället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt valideringskriterierna. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ett examensbevis som styrker att du har en konstnärlig kandidatexamen i skådespeleri. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har en sådan examen ska du i stället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt valideringskriterierna. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Engelska 5 eller motsvarande.

-ladda upp ditt CV. Använd helst pdf.

-ladda upp ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

-ladda upp en beskrivning av det skrivprojekt som du vill utveckla inom kursen. Max två A4 (ca 8 000 tecken), helst i pdf-format.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Skådespelare skriver manus är 166 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för denna kurs. Det ansöker du om direkt i vårt webbaserade ansökningssystem samtidigt som du söker till kursen.

Share |

Skådespelare skriver manus

Fristående kurs, avancerad nivå, 20 hp
Pågår vt 2017, Heltid

Startar: 13 februari 2017

Ansökan: Sista ansökningsdag 24 oktober 2016

KnappSokHarDOCH

Kontakt

För frågor kring kursen kontakta

Simon Norrthon, Prefekt, lektor i skådespeleri
E-post: simon.norrthon@uniarts.se

lärare

jacob_hirdwall_100x109

Jacob Hirdwall
jacob.hirdwall@dramaten.se

Jacob har arbetat med produktioner för film, tv och teater. Han är sedan 2001 fast knuten till Dramaten. Hans texter har spelats på ett flertal ställen i Sverige men även utomlands, till exempel i Oslo, Århus, Peking, Shanghai, New York och i Reykjavik

1994–2001 var han som dramaturg knuten till Göteborgs Stadsteater, Folkteatern i Göteborg, Stockholms Stadsteater och Teaterhögskolan i Stockholm. Han var med och startade Dramatens scen Elverket 2003 och ansvarade där för Elverkets dramatikergrupp 2003–2006. 

Jacob grundade bokförlaget Il fuoco 2007 och samma år den politiskt oberoende kulturtankesmedjan Det Osynliga tillsammans med Stina Oscarson. 2011-2012 var han verksam som konsulent vid Dramatikkens Hus i Oslo tillsammans med bland andra Jon Fosse. 2012 startade han frigruppen Ensembleverket där talteater, dans och musik förenas.
 

dennis_magnusson_100x101

Dennis Magnusson
magnusson.manus@gmail.com

Dennis skriver för både tv, film och en rad teaterscener runt om i landet och har hunnit bli både hyllad och omdebatterad. Allt oftare grundas hans skrivande på iakttagelser och stämningar som hämtats ur uppväxtmiljön. Han presenterar ofta oväntade infallsvinklar på det till synes självklara.

En pjäs som tar avstamp i hans bakgrund är Att döda ett tivoli, som ingick i Backa Teaters Brott & Straff trilogi och som fortfarande spelas ofta runtom i landet. På sistone har han varit involverad som manusförfattare till den uppmärksammade tv-serien 30 grader i februari. Han var också långfilmsdramaturg för den internationella biosuccén Låt den rätte komma in. Dennis har även skrivit manus till den norska långfilmen Flykten från Bastöy (2010), tv-serier som Vänner och fiender (1996), Vita lögner (1997), Oskyldigt dömd (2008) Jordskott (2015) och radioföljetongen Bollebygd goes armageddon.

År 2014 skrev han pjäsen Kikkiland, som hade premiär på Göteborgs Stadsteater och där artisten och sångerskan Kikki Danielsson spelade en av rollerna.


Funktionsvariation

Som student kan du få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av detta på grund av en dokumenterad funktionsvariation. Om du behöver hjälp med din ansökan ring 08-494 00 000 eller mejla utbildningsinfo.stdh@uniarts.se.