Marknadskommunikation för scenkonst

Det här är en fristående kurs för dig som arbetsleder, köper in eller utför det arbete som ingår i en kommunikations- och marknadsplan.

Antal platser: ca 8

Kursens syfte och upplägg

Att ge deltagarna kunskap i marknadskommunikation och att praktiskt genomföra en marknadsplan.

Detta görs genom föreläsningar av gästföreläsare, samtal, kontinuerlig uppgiftslösning, studiebesök, projektarbete och genom diskussioner om yrkesrollen tillsammans med deltagare på kursen och gästföreläsare.

Innehåll

Marknadskommunikativa grunder

Varumärke, internkommunikation - externkommunikation.

Marknadsplanen

Vision och mål - vad ska göras och hur.

Omvärldsanalys

Kulturpolitik

Målgrupper - med vem ska vi kommunicera och hur bestämmer vi det.

Verktyg - hur når vi dem.

Resurser och finansiering

Hur planerar vi kostnaderna/tid effektivt.

Press & PR

Kommunicera med media på mest effektiva sätt.

Relationsmarknadsföring.

Samarbeten och nätverk.

Marknadsföring genom relationer

Sociala medier

Effektiviteten i de sociala medierna.

Bildkommunikation

Vad säger bilden, hur tolkas bilder.

Hur kan vi använda den kunskapen.

Projektarbete

Projektarbete i marknadskommunikation genomförs som ett verkligt uppdrag åt en organisation inom scenkonstområdet och presenteras för uppdragsgivaren.

Tidsplan

Kursstart, introduktion, detaljplanering av kursen 14 februari 09.30 – 12.00.

Föreläsningar, seminarier och arbeten i grupper tisdag – fredag följande veckor:

12, 13, 15, 16 18 och 37, 2017

Projektarbete vecka 38, 39 och 40.

I perioderna mellan undervisningsveckorna läser deltagarna kursens litteratur, genomför studiebesök och eget reflektionsarbete som ingår i kursen.

Urval

Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. Den sökande ska lämna in cv och ett personligt brev där den sökande beskriver varför hen vill delta i kursen.

Behörighet

För att söka kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan du ansöka om dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller det formella behörighetskravet. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i ansökningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg kan du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ditt CV. Använd helst pdf.

-ladda upp ett personligt brev där du beskriver varför du söker kursen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Bygga broar är 200 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Share |

Marknadskommunikation för scenkonst

Fristående kurs, 20 hp
14 februari 2017-13 oktober 2017,

Startar: 14 februari 2017

Ansökan: Sista ansökningsdag 31 oktober 2016

Kursansvarig

PeO Sander

PeO Sander har lång erfarenhet som producent/ekonom på flera institutionsteatrar. Han undervisar och arbetar som konsult med organisationsfrågor och teamutbildning inom hela scenkonstområdet.

Kontakt: peo.sander@uniarts.se

 

KnappSokHar