Filmproduktion

En filmproducent följer framtagningen av en film från början till slut, från idé till visning. Som filmproducent är du ansvarig för att filmen spelas in enligt beräknad tid inom kostnadsramarna och att den får premiär enligt vad som är överenskommet. Du ska helt enkelt kunna trolla med knäna och räkna på miljoner.

Antal studieplatser: 4-6

Så här söker du till Filmproduktion

Att arbeta med filmproduktion

En student som genomgått grundutbildningen i filmproduktion ska kunna läsa ett manus och genom innehållsanalys, ekonomisk nedbrytning, inspelningsplanering, postproduktionsanalys och värdering av distributionsmöjligheter bedöma dess genomförbarhet. Efter genomgången utbildning kan produktionsstudenterna arbeta som produktionsledare inom fiktionsprojekt samt producera kortfilm, novellfilm och fiktion i varierande format med i första hand inhemsk finansiering.

Utbildningen

Utbildningen i filmproduktion lägger grunden för verksamhet som produktionsledare och juniorproducent med inriktning mot berättande fiktion för film och tv. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hur man utvecklar, planerar och genomför ett filmprojekt från idé till distribuerad film.

Grundutbildningen i filmproduktion består av undervisning i projektutveckling, dramaturgi, produktionsledning, budgetering, inspelningsplanering, inspelning, juridik – framför allt avtals- och upphovsrätt, postproduktion, finansiering, marknadsföring och distribution.

Kunskaperna tillämpas praktiskt i produktionsövningar – från ett par dagars inspelning till novellfilms-produktioner i full skala – där studenterna fungerar som produktionsledare och ansvariga producenter i en handledd miljö.

Team och samarbete är en viktig del av produktionsutbildningens pedagogiska metod och alla produktionsövningar görs tillsammans med studenter på skolans övriga filminriktningar. Produktionsstudenterna utvecklar sin förmåga att utveckla, arbetsleda och kommunicera både kring en films praktiska planering och konstnärliga vision.

Utbildningen är förberedande för masterutbildning i producentskap.

Behörighet

För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se.

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan högskolan ge dig dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Värdefulla förkunskaper

Denna utbildning ska man välja om man är en bra organisatör som är ekonomiskt intresserad och nyfiken på människor. En person som gillar berättelser, och vill få ut dessa till en stor publik.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen i högerspalten. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Sök i tid!

Vänta inte till sista dagen bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

  - ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg måste du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens.

  -ditt cv, helst i pdf-format och högst fem undertecknade intyg/betyg som styrker dina viktigaste meriter.

  -ett personligt brev där du beskriver varför du söker utbildningen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, helst i pdf-format, max 4 000 tecken (ca en A4).

  -Välj en historia, roman, novell eller annan förlaga som du anser bra som underlag för en film- eller tv-produktion. Kom med förslag till inspelningsmiljöer, rollbesättning och något annat du tycker är viktigt ur produktionsteknisk synpunkt. Motivera varför denna berättelse ska bli film och vilken publik den riktar sig till. Ladda upp texten i en textfil, helst i pdf-format (max tre A4).

  -om du vill, bifoga högst fem bilder som ger stöd till din beskrivning av en film- eller tv-produktion i punkten ovan.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Tekniska problem med din ansökan?

Kontakta den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se).

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- samt studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för våra sju kandidatinriktningar med start ht15 är 1 638 000 SEK (tre år).

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Share |

Filmproduktion

Kandidatutbildning, 180 hp
6 terminers heltidsstudier

Startar: Preliminärt ht 2018

Ansökan: Preliminärt november 2017 - januari 2018

Mer om utbildningen

Filmproduktion är en treårig kandidatutbildning som ingår i programmet Idé- och projektutveckling för scen, film och media. Läs mer om hur utbildningarna är uppbyggda.


Mer om hur du söker

Du hittar detaljerad information om hur du söker här:


Funktionsnedsättning?

Om du har någon funktionsnedsättning och behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring Sara Sigsjö +46 8 49 400 291 eller mejla sara.sigsjo@uniarts.se.

Inriktningsbilaga

Lärare

KarlFredrikUlfung_100x127

Karl Fredrik Ulfung

Gästlärare