Ljud för film och spel

Bra ljud är svårt att få syn på när det kombineras med bild. Ljudet i film och spel har den märkliga egenheten att det märks när det fungerar dåligt, men när det fungerar bra upplever de flesta åskådarna att det är bilderna, berättelsen eller skådespeleriet som är bra. Bilden och ljudet smälter samman till en enda upplevelse. Vill du arbeta med ljud i film eller spel är det viktigaste att du kan samarbeta med andra och att du har ett bra öra och en stark vilja att berätta med ljud.

Antal studieplatser: 4-6

Så här söker du till Ljud för film och spel

Att arbeta med filmljud

Filmljudyrket består av två huvuddelar: inspelning och efterarbete. Under inspelningsdelen är du en i filmteamet som spelar in scenerna. Det är både ett tekniskt och ett kreativt arbete, som kräver att man kan samarbeta med övriga teammedlemmar och med skådespelarna. Det gäller att snabbt hitta lösningar på problem som dyker upp.

Arbetet är inte längre särskilt fysiskt tungt och har blivit betydligt mindre tekniskt de senaste 20 åren. En filmljudtekniker måste dock fortfarande behärska en hel del avancerad teknik.

Under efterarbetet ljudlägger man filmen sedan den blivit klippt. Det är den mest kreativa delen av arbetet där man får skapa ett ljudlandskap som blir en del av filmberättelsen. Här ingår även inspelning av ljudeffekter och steg, det vi kallar tramp. Du ska dessutom ofta samarbeta med en kompositör som skriver filmens musik.

Att arbeta med spelljud

Också spelljudarbetet består av två delar. Många av arbetsuppgifterna är lika dem som gäller i filmljud, men det ställs andra krav på hur ljuden spelas in gentemot vad som gäller inom filmen. Efterarbetet har också en del avgörande skillnader, framförallt i hur man samarbetar med det övriga produktionsteamet. De kunskaper i dramaturgi som ingår i utbildningen är mycket efterfrågade bland spelföretagen.

Utbildningen

Film- och spelljudutbildningen är en yrkesförberedande högskoleutbildning; du kan gå direkt från utbildningen till en yrkeskarriär i film-, spel- och tv-branschen.

Utbildningen är självständig med en stor del eget arbete under handledning. Som ljudtekniker är du en del i ett team, så du måste hitta ett sätt att verka i gruppen men ändå göra din unika röst hörd. Det gäller att behärska tekniken så att vägen mellan idé och färdigt resultat blir så öppen som möjligt.

Utbildningen är huvudsakligen praktisk. Den teori som ingår syftar direkt till en praktisk tillämpning. Korta teoretiska kurser mynnar ut i praktiska övningar där teorin kan tillämpas. Du lär dig hur samarbetet i stora och små film- och produktionsteam går till, genom praktiska övningar i form av kortfilmsinspelningar. Du får lära dig både dokumentärfilms- och spelfilmsarbete, liksom grunderna för ljudarbete i spelvärlden.

År 1 innehåller korta kurser och övningar där du får undersöka dina berättarverktyg.
År 2 innehåller längre produktioner med högre svårighetsgrad både tekniskt och innehållsmässigt.
År 3 består av praktik och slutfilm eller spelproduktion.

Du lär dig mycket genom att arbeta med studenter från andra utbildningar. Du läser både kurser som är specifika för ljud och mediegemensamma kurser. Produktionsövningarna gör vi i samarbete med studenter från de andra kandidatutbildningarna inom film. Om du väljer att inrikta dig på spel, så gör vi produktionsövningar med spelutvecklarstudenter vid andra högskolor.

Ljudets allt viktigare roll i produktioner gör att det ställs högre krav på ljudteknikerns förmåga att tolka ett manus och förstå dramaturgiska koncept. Dessutom måste du kunna kommunicera i dramaturgiska termer med de andra i teamen. Utbildningen spänner därför över både teknik och gestaltning.

Ur innehållet

Utbildningen innehåller exempelvis följande moment:

 • Filmljuddramaturgi
 • Ljudläggning och mix
 • Ljudteknikerns yrkesroll
 • Ljudteknikerns verktyg

Behörighet

För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se.

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan högskolan ge dig dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Värdefulla förkunskaper

Det är bra om du har någon erfarenhet utöver gymnasiekompetens, även om du har gått mediegymnasium. Det kan vara någon form av ljudarbete, till exempel musik-, film- eller teaterljud, eller arbete med film och/eller tv. Vissa folkhögskoleutbildningar kan också vara meriterande.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen i högerspalten. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Sök i tid!

Vänta inte till sista dagen bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

  - ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg måste du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens.

  -ditt cv, helst i pdf-format och högst fem undertecknade intyg/betyg som styrker dina viktigaste meriter.

  -ett personligt brev där du beskriver varför du söker utbildningen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, helst i pdf-format, max 4 000 tecken (ca 1 A4).

  -skriv om en film där ljudet gjort intryck på dig. Beskriv ljudets funktion i filmen eller i en scen, max 1 A4 (ca 4000 tecken). Ladda upp beskrivningen som en textfil (helst i pdf-format).

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Tekniska problem med din ansökan?

Kontakta den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se).

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- samt studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för våra sju kandidatinriktningar med start ht15 är 1 638 000 SEK (tre år).

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Share |

Ljud för film och spel

Kandidatutbildning, 180 hp
6 terminers heltidsstudier

Startar: Preliminärt ht 2018

Ansökan: Preliminärt november 2017 - januari 2018

Mer om utbildningen

Ljud för film och spel är en treårig kandidatutbildning som ingår i programmet Bild, ljud och rum för scen, film och media. Läs mer om hur utbildningarna är uppbyggda.


Mer om hur du söker

Du hittar detaljerad information om hur du söker här:


Funktionsnedsättning?

Om du behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring eller mejla till Helena Sternhoff +46 8 49 400 315, helena.sternhoff@uniarts.se.

Inriktningsbilaga

Lärare

Klas Dykhoff

Professor i filmljud