Filmfoto

Filmfotografi handlar om personligt berättande, hantverk och teamarbete. Med berättelsen som grund ska du kunna förverkliga din vision till en konkret bild som ska förmedlas till åskådaren. På skolan får du söka dig fram till ett eget visuellt uttryck genom handledning, övningar och produktioner. Samskapande är en viktig del i undervisningen.

Antal studieplatser: 4-6

Så här söker du till Filmfoto

Att arbeta som filmfotograf

Att arbeta som filmfotograf i filmproduktioner handlar till stor del om teamarbete och arbetsledning. Grunden för en filmfotograf är personligt berättande, hantverk och teamarbete.

Filmfotografi handlar om ett visuellt berättande, att förmedla en stämning och en känsla som stöder det man vill berätta. Samarbetet med regissören är det väsentliga – och att tillsammans med de andra i filmteamet komma fram till det bästa sättet att gestalta en berättelse.

Filmfotografen har helhetsansvar för det visuella berättandet i en film tillsammans med regissören och scenografen. Målet är att på bästa sätt utveckla kunnandet i att utnyttja ljus, komposition och rörelse i berättandet.

Utbildningen

Personligt berättande, hantverk och teamarbete är kärnan i utbildningen. Med berättelsen som grund ska du kunna förverkliga din vision till en konkret bild som kan förmedlas till åskådaren.

En viktig del av utbildningen är att söka sig fram till ett eget visuellt uttryck. Hantverket och tekniken är viktiga för att du ska bli fri i ditt kreativa tänkande. Du får både individuell handledning och handledning i team för att utveckla din kreativitet, konstnärlighet och ditt eget berättande.

Studierna består av övningar och produktioner, ofta tillsammans med studenter på andra utbildningar. Samskapande är en viktig del i undervisningen. Under filmövningarna jobbar fotograferna intensivt ihop med de andra utbildningarna som regi, producent, klipp och ljud.

Första året innehåller mer teori än det andra och tredje året, då vi jobbar mer praktiskt med produktionsövningar. Under det tredje och sista året gör vi den så kallade slutfilmen.

Ur innehållet

Utbildningen innehåller bland annat följande moment:

 • Dramaturgi
 • Visuellt berättande
 • Ljussättning
 • Kamerateknik
 • Specialeffekter
 • Grading

Behörighet

För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se.

Dispens: Om du saknar formell grundläggande behörighet kan högskolan ge dig dispens. Du måste då bifoga en ansökan om dispens där du beskriver varför du kommer att klara utbildningen fast du inte uppfyller förkunskapskraven. Använd "Ansökan om dispens" som rubrik och skriv max en halv A4. Du fyller i din ansökan direkt i antagningsformuläret på webben. Ansökan om dispens ska styrkas med undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan.

Värdefulla förkunskaper

Det viktigaste är att du har ett starkt bildintresse och en vilja att berätta filmiskt. Du kanske har sysslat med fotografering eller måleri. Någon form av förutbildning inom film är meriterande.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen i högerspalten. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Sök i tid!

Vänta inte till sista dagen bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

 1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
 2. Ange personuppgifter.
 3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande:

  - ditt slutbetyg från gymnasiet. Har du inget slutbetyg måste du ansöka om dispens. Det gör du i så fall direkt i ansökningsformuläret. Ladda även upp undertecknade intyg som styrker de meriter som du hänvisar till i din ansökan om dispens.

  -ditt cv, helst i pdf-format och högst fem undertecknade intyg/betyg som styrker dina viktigaste meriter.

  -ett personligt brev där du beskriver varför du söker utbildningen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, helst i pdf-format, max 4 000 tecken (ca 1 A4).

  -fem stillbilder som du tagit själv. Skriv en förklaring till varför du valt just dessa fem bilder. Ladda upp beskrivningen som en textfil, helst i pdf-format.

  -en film eller ett utdrag ur en film som du själv har fotograferat. Den får inte vara längre än 4 minuter och inte vara större än *40 MB.

*Detta innebär att du med stor säkerhet kommer att behöva komprimera din film för att den ska gå att ladda upp. Det kan du t.ex. göra med gratisprogrammet  MPEG Streamclip. Ytterligare information hittar du via den här länken:

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Tekniska problem med din ansökan?

Kontakta den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se).

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i antagningssystemet, besked om de går vidare eller inte.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- samt studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för våra sju kandidatinriktningar med start ht15 är 1 638 000 SEK (tre år).

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Share |

Filmfoto

Kandidatutbildning, 180 hp
6 terminers heltidsstudier

Startar: Preliminärt ht 2018

Ansökan: Preliminärt november 2017 - januari 2018

Mer om utbildningen

Filmfoto är en treårig kandidatutbildning som ingår i programmet Bild, ljud och rum för scen, film och media. Läs mer om hur utbildningarna är uppbyggda.


Mer om hur du söker

Du hittar detaljerad information om hur du söker här:


Funktionsnedsättning?

Om du har någon funktionsnedsättning och behöver hjälp med din ansökan, vänligen ring Sara Sigsjö +46 8 49 400 291 eller mejla sara.sigsjo@uniarts.se.

Inriktningsbilaga

Lärare

Anders Bohman

Lektor i filmfoto